Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Muslimští imigranti představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku

12. 11. 2015 8:16:16
Když jde o blaho národa, měla by se politická scéna napříč stranami spojit a ku prospěchu dobré věci hlasovat společně. Častokrát můžeme české politiky kritizovat za jejich chování, ale pořád jsou to NAŠI politici.

Jsou to Češi, stejně jako my. Češi, kteří hájí české zájmy a české tradice. Ano, občas se někdo z nich dopustí korupce či se nezachová zcela úměrně svému společenskému postavení, ale upřímně, hoď kamenem ten, kdo někdy ve svém životě "nepřestřelil". Ukazuje se, že láska k vlastni české poslance spojuje a já se ptám – není právě tohle v posledku to vůbec nejdůležitější? Je dojemné sledovat, jak se politici jako Bohuslav Sobotka z ČSSD, Petr Fiala z ODS, Andrej Babiš z ANO, Marek Černoch z Úsvitu, Pavel Bělobrádek ze strany lidové či Tomio Okamura, velký to přítel českého lidu, hájící barvy Svobody a přímé demokracie, kteří jsou za normální situace neúprosnými politickými rivaly, dokáží spojit právě v tom momentě, kdy jim na bedrech leží záchrana českého lidu, který je bezprostředně ohrožován muslimskými invazními hordami z mohamedánských zemí. V situaci, kdy hrozí, že bude naše kultura, naše historie, odkaz našich předků a vůbec to, co dělá českou zemi tak krásnou zemí, anihilováno – a to nepřeháním – neřízenou imigrací z necivilizovaného světa, bychom si my všichni, a politiky nevyjímaje, uvědomit, že jsme Češi a být na to, jak zpívá Dan Landa ve svém songu, náležitě hrdí! Právě v těchto těchto těžkých chvílích, kdy hrají naše kultura, naše tradice a vůbec hodnoty naší křesťanské civilizace svůj trpký zápas o bytí a nebytí, respektive alespoň o přežití, bychom se měli obracet k tomu, na čem je naše vlast, naše země a civilizace, jíž jsme součástí, vystavěna a založena. A právě proto velice oceňuji, že se česká politická elita v pravý moment zachovala ryze státnicky. Jako Česi můžeme být hrdí. Pravice či levice, spory byly odloženy, a to vše ve jménu svrchovanosti českého lidu a odkazu našich předků. I kdyby zítra přes hranice pronikly desítky tisíc muslimů z jejich invazní imigrační armády, vyplenily zdejší nádherné kostely a začaly je používat jako mešity ke svému odpornému modlářskému modlení se k Ďáblu, můžeme být v klidu. Morálního vítězství jsme totiž již dosáhli. A to nám nikdo, NIKDO nevezme. Ani Merkelová, ani Obama, žádný vlastizrádný eurohujer, ba dokonce ani ti muslimové. Schválili jsme si totiž Velký pátek jako nový státní svátek a dali tak všem zcela jasně najevo, jaké hodnoty že tu vyznáváme a co je pro nás důležité.

Tak to byla, řečeno spolu s Františkem Ringo Čechem, chvilka humoru, promiňte.

Poseidónužel, když se nad tím člověk zamyslí poněkud vážněji, není to tak úplně vtipné a humorné. Já jsem člověk, který je, stejně jako páter Halík velmi pro humor, avšak číslo, které tento týden předvedli na půdě Poslanecké sněmovny čeští poslanci, skutečně není něčím, čemu bych se mohl smát. Naopak, se zdviženým ukazovákem nabádám k tomu, abychom si celou situaci rozebrali a šířeji se nad ní zamysleli. To, že byl ateistickému Česku vnucen další náboženský svátek je jistě velkým úspěchem české náboženské lobby. Hrůza však člověka jímá právě v tom momentu, kdy si uvědomí, že schválení nového náboženského svátku ve sněmovně nenašlo žádnou opozici. Zcela nutně tedy vyvstává otázka, zdali v českém parlamentu vůbec existují nějaké sekulární síly. Nebo je snad český parlament prost sekulární opozice? Se zármutkem na duši jsem bolestivě minulé volby sledoval to, jak klerikální KDU-ČSL opětovně překročila pětiprocentní hranici a po pauze jednoho volebního období se tak opětovně dostala do Sněmovny (jako by nestačilo, že je již klerikální klika ve Sněmovně zastoupena prostřednictvím TOP 09 a částečně i ODS). Spolu s mimořádným úspěchem hnutí ANO v čele s Andreje Babišem pro mě byl úspěch lidovců něčím, v čem jsem po posledních parlamentních volbách spatřoval vůbec největší nebezpečí a riziko. Jak Babiš, tak lidovci má očekávání naplnili.

Skoro se mi chce napsat, že schválení Velkého pátku jakožto nového českého státního svátku je plivancem katolické elity do tváře všech českých ateistů. Chce se mi napsat, že se jedná o arogantní projev moci, o projev nadřazenosti náboženských patricijů, oproti nevěřícímu plebsu. Člověk se však zděsí o to více, když v diskusích různě na webu i na Facebooku, pod články, jež informují o novém státním svátku, narazí na názory psané "ateisty", kteří hovoří o tom, že je to vlastně dobře, protože bude volno. Vážení přátelé, nevím jak Vás, ale mě tento typ uvažování děsí. Je mimořádně nebezpečný. Je to to stejné, jako když někdo říká, že za komunistů vlastně bylo dobře, protože, sakra, podívejte se, jak je dneska draho a přitom za komunistů všechno stálo pár korun. Čert vem nějakou svobodu – byla práce, bylo kde bydlet, komunisti se prostě postarali. To, že budeme redukovat tak zásadní akt, jako je posílování role náboženství v České republice skrze zavádění nábožensých svátků, na řeči o tom, že bude volno, je absurdní. Pochopitelně to má velkou vypovídací hodnotu o českém ateismu, který je, jak ostatně tvrdím již dlouhodobě, kvalitativně hodně nízko. Každý takto smýšlející člověk si zřejmě absolutně vůbec neuvědomuje kontext celé věci. Ještě před pár stovkami let (když hodně!) byli ateisté, agnostici, respektive nevěřící obecně vystaveni na území dnešní České republiky rozsáhlým perzekucím, diskriminaci a ostrakizaci (přičemž v řadě křesťanských zemí různě po světě něco takového v omezenější míře platí doposud).

To, jakým způsobem v posledních letech katolíci opět vystrkují drápky a jak se i v politice stále častěji objevuje náboženská agenda, je nepřehlédnutelným symptomem toho, že křesťanství opětovně vycítilo šanci. Šanci opět posílit svou moc na úkor sekulárního státu. Skutečně bychom si všichni měli uvědomit, že katalog práv, kterými nyní jako ateisté disponujeme, nebyl nikdy, zdůrazňuji nikdy v historii tak široký, jako právě nyní. A myslet si, že o tato práva nemůžeme stejně rychle, jako jsme jich nabyli, také přijít, by bylo velice naivní. Schválení Velkého pátku státním svátkem má především obrovský symbolický význam. Je to vzkaz, zpráva. Mluví se v ní o tom, že křesťanství, respektive katolicismus, má v nejvyšších patrech české politiky mimořádně silné postavení. Vládnoucí elity této země jsou nábožensky založené. Svoji zbožnost, podobně jako je tomu na denním v pořádku v USA, navíc dávaji na obdiv, staví ji na piedestal, považují ji za projev ctnosti, za doklad toho, nakolik jsou morálními bytostmi. My se však musíme ptát, proč by měl být v České republice státem, zdůrazňuji státem povýšen na státní svátek den, který je spjatý s jedním konkrétním monoteismem? Nebo snad bude další krok vládnoucí garnitury stejný, jako tomu bylo před pár lety v Maďarsku, kde křesťané výrazně utužili svoje pozice tím, že do preambule nové maďarské Ústavy vnesli zmínku o tom, že Maďarsko je křesťanský národ? Bude pan Mihula z KDU-ČSL, jeden z hlavních strůjců návrhu tohoto zákona, žádat taktéž, aby se naše Ústava dovolávala Boha? Neexistuje jeden jediný důvod, proč by měl stát lidem nutit jakožto svátek den, který je vyznamný pro nějaké partikulární náboženství. Nechť si křesťané vezmou na Velký pátek vždy volno z práce a slaví si jej po svém. Pokud mají křesťané nárok na to, aby důležité dny jejich mytologie byly v kalendářích psány červeným písmem, jakožto státní svátky, proč by na takové dny neměli mít právo také ateisté? Jsou snad ateisté prizmatem českých politických elit "něco méně"? Ostatně, bylo tomu tak v historii vždy, že ano. Je skutečně absurdní, aby stát zcela bezpáteřně preferoval určitou náboženskou skupinu a daroval jí "dny klidu", zatímco jiné náboženské či nenáboženské skupiny na takovéto výsady a privilegia nedosáhnou.

Vraťme se však nyní k samotnému hlasování v Poslanecké sněmovně. O návrhu zákona, jenž zavádí nový český státní svátek, Sněmovna jednala 21. října, kdy byl schválen netradičně již v prvním čtení. Navrhovatelem zákona byla velice široká skupina poslanců, přičemž mezi hlavní strůjce patřili: Jiří Mihola (KDU-ČSL), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Petr Fiala (ODS), Marek Černoch (Úsvit) a řada dalších. Mezi řadou dalších najdeme jména nikoliv překvapivá, jako třeba Marek Benda (ODS) či Petr Gazdík (STAN), avšak navrhovatelem byl třeba i Tomio Okamura (SPD). Ze 147 přítomných poslanců hlasovalo pro návrh 117, proti 8 a a hlasování se zdrželo 22 poslanců (viz zde). Proti byli pouze tři poslanci ČSSD, dva poslanci ANO a tři stalinisté z KSČM, které, z logiky věci, nepočítám. Ještě tristnější je však ta skutečnost, že k celé věci prakticky neproběhla žádná rozprava. Jediný, kdo se do rozpravy přihlásil s kritickou poznámkou, byl... Miroslav Kalousek. Pronesl následující řeč:

Já prostě hlavní svátek Velikonoc vnímám jinde než na Velký pátek, když spasitel světa visí na kříži a všichni na něj plivou. Pokud moje víra nebo víra mojí rodiny vyžaduje, abych se ten den sebral a nerozptyloval se prací, tak si můžu vzít dovolenou. Pokud mi moje víra nestojí za to, abych si dovolenou vzal, proč bych měl mít volno.

S poslední větou samozřejmě nelze, než souhlasit. Možná by jen chtělo dodat, že podobně by si věřící mohli brát volno i na místo dalších náboženských svátků. Kalousek však byl jediný, kdo se k návrhu zákona "kriticky vyjádřil". Sekulární síly v Poslanecké sněmovně České republiky jednoduše neexistují. Co se týče rozpravy, do které s "kritickou poznámkou" zasáhl pouze Kalousek, zbývalo k "dokonalosti" snad už jen to, aby se přihlásil ještě Fiala a povyprávěl něco o křesťanském základu naší civilizace, či snad Sobotka mohl prohodit pár slov o jeho cestě k víře. Co však čekat, vezmeme-li v potaz to, že předsedové takřka všech politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně, jsou katolíci? Sobotka z ČSSD je katolík, Bělobrádek z KDU-ČSL je katolík, Fiala z ODS je katolík, Schwarzenberg z TOP 09 je katolík, Gazdík ze STAN je katolík a Okamura z SPD je taktéž katolík. O Černochovi z Úsvitu sice nevím, zdali je katolík či nikoliv, avšak u tohoto zákona byl jedním z hlavních navrhovatelů a řečí o "našich křesťanských tradicích" má plnou pusu. Babiš je religiózní když se mu to hodí, takže nám zbývá snad jen stalinista Filip. Otevřeným ateistou je například Petr Mach ze Svobodných, Svobodní však momentálne v parlamentu zastoupeni nejsou. Doopravdy smutná bilance. Ač jsem sám pravičák, je faktem, že pravicové strany jsou historicky s náboženstvím spjaty daleko více, než ty levicové. Proto bych alespoň od poslanců ČSSD očekával nějakou obhajobu sekulárního pojetí státu a kritiku zavádění nových náboženských svátků do českého kalendáře. Bohužel, ČSSD se na celou problematiku dívá mimo jiné i prizmatem "práv pracujících", a pochopitelně, širokým (i ateistickým, bohužel) vrstvám se jednoduše zavděčí tím, když jim nadělí o den volna navíc. Jinak řečeno: odporní a zlí kapitalisté budou mít o den méně na to, aby z voličů ČSSD sdírali kůži. Aby zákon, a tedy i nový státní svátek vstoupili v platnost, je ještě třeba, aby jej schválil Senát (což zřejmě bude jen formalita) a podepsal prezident Zeman (který, ač ateista, jistě nebude chtít lid připravit o den volna navíc; nebo snad překvapí?).

K návrhu zákona pohovořil před hlasováním také jeho hlavní navrhovatel, poslanec Jiří Mihola z KDU-ČSL. Mimo jiné prohlásil, že "Nepřehlédnutelné místo v našem kalendáři rozhodně náleží velikonočním svátkům, které jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky a zároveň nedílnou součástí křesťanské kultury na našem území. (...) Velikonoční svátky vnímá společně s Vánocemi i silně bezkonfesní společnost jako významné svátky především s ohledem na kulturní tradice a zvyky s nimi spojené." Tudíž, je Vám to, vážení bezvěrci, jasné? Velikonoční svátky prostě i my, s ohledem na kulturní tradice a zvyky s nimi spojené, vnímáme jako významné svátky. A běda tomu, kdo by se snad této myšlence chtěl protivit! Samozřejmě to nejhorší si poslanec Mihola schoval do druhé poloviny své řeči. V záchvatu svého náboženského vytržení pronesl od řečnického pultíku následující slova:

Je třeba vycházet i ze současné společenské a mezinárodní situace, kdy je potřeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu, která byla důležitým zdrojem našich humanistických, civilizačních a koneckonců i demokratických tradic. Důležitý je rovněž sociální aspekt klidného prožití velikonočních svátků.

Ano, a to je přesně to, o čem jsem psal v předchozích pasážích svého článku a právě Mihulova řeč mě do značné míry inspirovala k užití titulku tohoto článku. Zopakujme si to ještě jednou: "je třeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu". A já se znovu ptám: kdy jindy, než právě teď, kdy lid volá a lační po zachování "našich tradic" vstříc hrozbě islámu, respektive muslimské imigraci? Kdy jindy zahrát tuto kartu? Kdy naposledy měli katolíci takovu příležitost "bránit naše tradice" a být přitom takřka za hrdiny, před běsnícím "ateisticko-esotericko-křesťanským" davem, volajícím po postavení plotu kolem našich hranic? Dost možná, že ještě nikdy v historii (Nebo snad při brojení proti Santa Clausovi? V Česku přeci dárky nosí Ježíšek!). A pochopitelně, spojení našeho civilizačního okruhu a našich tradic výslovně s křesťanstvím, respektive položení rovnítka mezi tradicemi křesťanskými a tradicemi našemi, to nemohlo v Mihulově řeči chybět. Opět tvrdím: kdy jindy bude národ něco takového reflektovat pozitivně? Tváří v tvář současné protiimigrační hysterii bude každý, kdo bude schvalovat zákony na podporu "našich tradic", "naší kultury", "naší civilizace", "dědictví našich předků" a podobně nepochybně odměněn nemalým množstvím politických bodů. Všichni bychom si měli uvědomit, že katolíci a katolická církev využívali, využívají, a i do budoucna budou využívat všech těchto nálad k posilování vlastní moci, vlastního postavení a vlastního vlivu. A to je něco, čemu bycho my jakožto ateisté měli říct jednoznačné ne. Ano, islám nám vadí a mnozí z nás ho považují za vůbec nejhorší náboženství na planetě Zemi, znamená to však, že se proti němu budeme spolčovat s křesťanstvím? S křesťanstvím, které se nejen že po dva tisíce let chovalo k ateistům a agnostikům jakožto k podřadným bytostem, ale které se tak v řadě částí světa ještě stále chová? Budeme se svou podporou podílet na christianizaci České republiky, respektive v širším měřítku na christianizaci Evropy, jen proto, abychom zabránili její islamizaci? Hampl tohle možná uvítá, já nikoliv.

A nemohu si dovolit neupozornit na to, že české "kritiky islámu" (záměrně v uvozovkách) na politické úrovni v naší politice reprezentují právě pánové jako Černoch či Okamura. Černochův Úsvit se pro příští volby spojil s Blokem proti islámu, což je politická platforma organizace Islám v ČR nechceme. Stále platí, že proti Martinovi Konvičkovi nic moc nemám a v řadě věcí s ním souhlasím. Bohužel, Konvička má mizerný talent na to, vybírat si vhodné spojence. Je obklopen lidmi, kteří udělali z Bloku proti islámu organizaci, která musí být pro každého ateistu nevolitelná. Budeme-li volit Blok proti islámu, svezou se na tom právě lidé typu Černocha a ostatních, kteří budou chtít v rámci "boje proti islámu" utužovat křesťanské tradice a posilňovat vliv náboženství v naší zemi. Ostatně, co taky jiného, než křesťanství, víra našich předků, nás může před tím strašným islámem, který samozřejmě s křesťanstvím nemá ani zlba společného, zachránit, že ano? My bychom se měli vydat přesně opačnou cestou, což zde říkám zcela otevřeně: snažit se všemi silami a všemi dostupnými prostředky o oslabování vlivu křesťanství na českou politiku a českou společnost.

Závěrem nám zbývá ptát se po důvodu toho, proč tolik politických elit v české společnosti přiléhá ke křesťanství, respektive ke katolicismu. Jedním z hlavních prvků v této skládačce bude dle mého názoru ta skutečnost, že náboženská víra je dnes ještě stále chápána jako určitý znak slušnosti, vyspělosti a v neposlední řadě také jako záruka morálky. Každý věřící katolík přeci musí být poctivý a dobrý člověk, to dá přeci rozum... A právě toto "společenské dogma", které je, ať chceme nebo ne, zakořeněno hluboko nejen v české společnosti, pak dává vzniknout situacím, ve kterých se politické elity hbytě hlásí ke katolické víře. Je to absurdní, jelikož náboženská víra nejen že není zárukou morálky a dobrých mravů, ale naopak, svědčí o morální pokleslosti, ba přímo zkaženosti. Spolu s jedním v dnešní přecitlivělé společnosti kontroverze vzbuzujícím umělcem, co mu furt dluží kilo, říkám, že "cigaretu do voka klidně mi narvi, když se pletu", ale můj argment pro předchozí tvrzení je poměrně jednoduchý. Celá náboženská morálka je vystavěna na lži a především na pokrytectví. Lidé se v rámci křesťanství chovají tak, jak se chovají, nikoliv proto, že by to oni sami považovali za správné, ale proto, že je v tomto náboženství zcela jasně nastaven systém trestů a odměn. Pokud se budeš chovat tak a tak, skončíš v pekle, naopak pokud se budeš chovat tak a tak, skončíš v nebi. Je to prachobyčejná metoda cukru a biče. Lidé se chovají tak, jak stojí ve svatých knihách a jejich motivem je strach z trestů a naopak vidina odměn za dobré chování. Člověk svobodné a dobré mysli nepotřebuje k tomu, aby se choval dobře sliby, že za dobré chování bude odměnen. Nepotřebuje vidinu odměny, chová se morálně jednoduše proto, že to považuje za správné. Kněží a věřící neustále mluví o mravním úpadku dnešní společnosti, přitom to jsou právě oni, kdo je nositelem morální degradace lidstva po již více než dva tisíce let.

Muslimští imigranti tak skutečně představují závažnou bezpečností hrozbu pro Českou republiku. Tato hrozba spočívá v tom, že protiimigrační hysterie budou katolické politické i nepolitické elity stále více využívat k (re)christianizaci naší země a k prosazování zákonů, které budou hrát křesťanství do karet a které budou posilovat jeho roli ve společnosti. Šaráda z 21. října, které se jakožto cirkusoví akrobati zúčastnili politici napříč politickým spektrem, je toho názorným dokladem.

Celý text si dovolím zakončit Nietzscheho slovy: "Není nic, čeho by se křesťanská církev nebyla dotkla svou zkažeností, každou hodnotu obrátila v nehodnotu, z každé pravdy udělala lež, z každé poctivosti duševní bídáctví."

mihola_fb

Deo Gratias! Sola Fide. Sola Deo Infernali Gloria!

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: Muslimští imigranti představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Poslanci Fiala a Černoch o tom ve Sněmovně předložili důkaz a vyšel 23.10.2015

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2015/10/23/muslimsti-imigranti-predstavuji-zavaznou-bezpecnostni-hrozbu-pro-ceskou-republiku-poslanci-fiala-a-cernoch-o-tom-ve-snemovne-predlozili-dukaz/

Autor: Jan Werner | čtvrtek 12.11.2015 8:16 | karma článku: 37.80 | přečteno: 1822x

Další články blogera

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 35.39 | Přečteno: 2036 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.80 | Přečteno: 2035 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 28.90 | Přečteno: 1010 | Diskuse

Jan Werner

Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci

Soud sdělil Bohu, že neexistuje, a vyznavačům náboženství, že jejich víra je "parodií a satirou, nikoliv náboženstvím".

27.4.2016 v 8:45 | Karma článku: 26.77 | Přečteno: 1735 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Ondřej Šebesta

Volební prognóza 2017

Co bude dál to nevím, netroufám si to odhadovat. Dlouholetý šéf mordparty řekl, že vraždy je schopen za určitých okolnosti každý z nás. I politici, kteří se právě posekali před kamerami, pak jdou za roh na pivo. A tam se to upeče.

19.10.2017 v 7:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Pavel Strunz

Modré – nebo světlé zítřky? Díl druhý: Nemožnost cokoliv ovlivnit, zodpovědnost za vše.

V prvním díle předvolebních úvah jsem na slovech špiček Evropské unie demonstroval, že EU mílovými kroky směřuje k federaci. Při vědomí tohoto trendu vzniká zcela relevantní otázka, zdali se tohoto společenství i nadále účastnit.

19.10.2017 v 5:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 | Diskuse

Zdeňka Ortová

Co si těsně před volbami myslím o voličích

...a co si těsně před volbami myslím o politicích? Ať se nám to líbí či ne, politika hýbe našimi životy. Aby panovala spravedlivá rovnováha, naším privilegiem je, hýbat životy politiků.

19.10.2017 v 2:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 96 | Diskuse

Pavel Strunz

Modré – nebo světlé zítřky? Díl první: Quo vadis, Evropská unie?

Odpověď vystřelím hned na začátku: EU směřuje nezadržitelně k federaci. Juncker, Mackron, Merkelová - všechny hlavní postavy Evropské unie vyjadřují totéž, jen možná trochu jinými slovy.

18.10.2017 v 23:52 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 122 |

Jan Lunga

Jsou odvody na zdravotní a sociální pojištění pro firmy nějakým trestem?

Některé strany mají ve svých programech návrh na snížení odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Je to sice pěkné, ale málo reálné, ale hlavně pro to není důvod.

18.10.2017 v 23:27 | Karma článku: 3.41 | Přečteno: 117 | Diskuse
Počet článků 113 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2986

Militantní ateista, člen Svobodných, milovník black metalu, kosmologie, Stephena Kinga, Ingmara Bergmana a Larse von Triera. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.