Koho může v ČR volit pravicově-liberální sekularista aneb manifest radikálního liberalismu

13. 11. 2015 10:30:27
Jak asi řada čtenářů ví, jsem již od založení členem Strany svobodných občanů. Členský příspěvek si zaplatím i pro příští rok.

V posledních dnech a týdnech však poměrně dost přemýšlím o své politické, či snad ideologické profilaci. Sám sebe bych zaškatulkoval jako pravicově-liberálního sekularistu (to, že mám v rámci liberálního pnutí blízko k libertarianismu až anarchokapitalismu nyní nechám úplně stranou). Takže otázka zní: Koho může v České republice volit pravicově-liberálně založený sekularista? Vzhledem k tomu, že nabídka často odpovídá poptávce, je odpověď tak trochu zřejmá už při samotném položení otázky. Pravicových liberálů je hrůzně málo. A pravicových liberálů, pro které je hodnota sekularismu hodnotou, přes kterou "nejede vlak", je ještě méně (co znamená, že je sekularismus hodnotou, přes kterou nejede vlak? třeba to, že je pro ně tato hodnota tzv. primární, tedy její porušení či pošlapání nevymění za něco jiného, třeba za společný pohled na EU či migrační krizi za cenu pošlapání hodnot sekularismu, což je přesně to, co předvedli čeští "liberální" pravicoví politici po výhře PiS v Polsku).

Co tedy znamená být pravicovým liberálem? Co toto označení obnáší? Pokusím se svůj pohled formulovat v následujících řádcích.

Ekonomicky je pravicový liberál zastáncem volného trhu a minimálních zásahů státu na chod ekonomiky, tedy stoupenec tzv. minimálního státu. Jsem striktně pro vyrovnaný rozpočet, pro nízké daně, proti daňovému zvýhodňování či znevýhodňování kohokoliv, stejně jako proti státnímu či nadstátnímu dotování a "grantování" kohokoliv či čehokoliv. Podnikatelům by stát neměl házet klacky pod nohy, odmítám přebujelost státní správy a její byrokratizaci. Naopak, podnikatelům by měl stát vytvořit co nejpříznivější podmínky pro podnikání, což paradoxně učiní spíše svou pasivitou, než aktivitou. Stát by podnikatele v žádném případě neměl šikanovat nesmysly typu EET či direktivními nařízeními o zákazu kouření v restauracích. A tím už se pomalu dostáváme ke společenským tématům.

V rámci společenských, sociálních otázek, je pravicový liberál zastáncem svobody jednotlivce. Ústřední hodnotou je tedy svoboda jednotlivce a jeho nedotknutelnost. To, zdali je člověk / politik společensky liberální či nikoliv, se dle mého soudu láme na otázkách typu práva na potrat, práva na eutanazii, pohled na registrované partnerství / sňatky homosexuálů, odluku státu od církve, postoji k legalizaci měkkých drog a v neposlední řadě také na otázce práv zvířat. Každý správný společenský liberál by také měl disponovat určitým antiklerikálním ostnem a náboženství systematicky podrobovat kritice. Já sám jsem často označován za extremistu: ať už z řad levičáků, neomarxistů, zelených, ale i z řad konzervativců, křesťanů či muslimů. Hlásím-li se však k nějaké extrémní či radikální pozici otevřeně, tak je to radikální liberalismus. Jsem totiž pro právo žen na potrat a to bez jakýchkoliv restrikcí. Jsem pro legalizaci eutanazie a to nejen v případech, kdy je člověk nevyléčitelně nemocný: je na každém jedinci, aby o svém životě rozhodoval sám. Jsem pro to, aby homosexuálové disponovali stejnými právy, jako heterosexuálové. To je možné řešit buď umožněním registrovaného partnerství, lépe pak zrovnoprávnění homoexuálních a heterosexuálních sňatků. To je jedna možnost. Tou druhou je pak odstátnění institutu manželství, což je mnou preferovaná pozice, která určitě je radikálně-liberální. Dále jsem pro maximální a úplnou odluku státu od církve (či ideálně pro odluku planety Země od církve): stát by neměl nijak subvenovat církve či jakékoliv náboženské organizace. To si můžeme rozdělit do varianty soft a hard. Hard varianta, v duchu ekonomického liberalismu zahrnuje, že stát by neměl subvenovat vůbec nic a nikoho, tedy včetně církví a náboženských organizací. Soft varianta pak spočívá v tom, že mají-li náboženské organizace nárok na státní příspěvky pouze na základě toho, že se jedná o náboženské organizace, měly by stejné právo mít i organizace nevěřících, ať už založené na humanistickém, sekulárním či otevřeně ateistickém základu. Náboženství by pochopitelně kompletně mělo vymizet ze státních škol. Dále, legalizace měkkých drog: jsem jednoznačně pro, přičemž osobně bych si dovolil být i natolik extremistický, že bych se nebránil ani, přinejmenším dekriminalizaci, drog tvrdých. Hodně přehlížená je otázka práv zvířat. Pro liberála však musí být jednou ze stěžejních otázek. Pro konzervativce je zvíře na úrovni věci, jelikož Bůh stvořitl zvířata lidem k užitku. Liberál by měl bojovat za to, aby se zvířaty nebylo v zákonech operováno jakožto s věcmi, ale jakožto s živými, cítícími bytostmi. Závěrem připomenu ostrý antiklerikální osten a systematickou kritiku náboženství. Náboženství je totiž výsostným zdrojem zpátečnických, anti-liberálních myšlenek. Náboženství je hlavním nepřítelem pravicového liberála v otázkách společenských, stejně jako je socialismus a komunismus hlavním nepřítelem pravicového liberála v otázkách ekonomických. Z mého radikálně-liberálního pohledu nelze být liberálem a přitakávat náboženství. Proto, například u problematiky současné imigrační krize, musí být zcela jasně z řad liberálů akcentována otázka nebezpečnosti islámu. Liberál nemá, na rozdíl od populistů, xenofobů, nacionalistů a hoaxářů, varovat před tím, jak sem někdo zanese nemoci, znásilní Vám přítelkyni, či babiččce na vesnici podřeže a sní slepice. Liberál si musí být vědom liberální maximy o svobodě jednotlivce: i muslimští imigranti jsou jednotlivci (i když pod tíhou islámu nikoliv svobodní, alespoň v liberálním chápání), nelze je degradovat na nějakou podřadnou úroveň, či je práva na svobodu, život atp. zbavovat. Liberál tedy musí k této ozázce přistupovat citlivě, a dívat se na muslimské imigranty jako na živé a cítící bytosti a u této stránky mince projevit soucit a humanitu. Na straně druhé, a tuto druhou stranu nesmí nikdy vynechat, musí zároveň neopomenutelně upozorňovat na totalitní rysy islámu a podrobovat islám, jakožto ideologii, nikoliv jednotlivé věřící, jakožto lidské bytosti, nekompromisní kritice. A při navrhování případného řešení pochopitelně brát v potaz obě strany této liberální mince.

Koho tedy může v České republice pravicově-liberální sekularista volit? Prvně vyřaďme ty politické strany, které jsou v přímém rozporu buď s ekonomickou, či společenskou částí pravicového liberalismu a tudíž není možné, aby postoupily do "druhého kola". Na základě ekonomického kritéria tedy rovnou vyřaďme komunisty (KSČM) a socialisty (ČSSD, Strana práv občanů), dále pak na základě společenského kritéria konzervativce (ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí, Strana soukromníků České republiky) a klerikální konzervativce (KDU-ČSL) a na základě obrou kritérií nacionalisty a populisty (Úsvit národní koalice, Svoboda a přímá demokracie - SPD, Občanská konzervativní strana) a otevřené xenofoby, rasisty a antisemity (DSSS, NE Bruselu - Národní demokracie). Stejně tak vyřaďme strany bez programu, jelikož protože nemají program, nevíme, co vlastně prosazují, snad kromě otevřené oligarchizace politiky (ANO).

Kdo z alespoň částečně relevantních politických subjektů nám tedy zbývá? Již zmíněná Strana svobodných občanů a dále, pro někoho asi překvapivě, Strana zelených a Česká pirátská strana. Nikdo jiný skutečně nezbývá. Pojďme postupně. Zeleným ekonomicky nic nebrání, aby byli liberální. Jde pouze o to, které křídlo strany se dostane k moci. U českých Zelených nyní rozhodně nejsme svědky toho, že by u moci bylo ekonomicky liberální křídlo, je-li (a nakolik) u českých Zelených vůbec zastoupeno. Určitě se ale se Zelenými (pro někoho paradoxně, to je ale šok, co?) shodnu více, než snad se všemi výše vyjmenovanými stranami. Za předpokladu, že by u Zelených vládlo ekonomicky liberální křídlo se totiž se Zelenými shodnu na celé široké paletě společenských otázek. U českých Zelených bohužel chybí anti-klerikalismus a to snad v jakékoliv podobě. Nechybí naopak práva zvířat, například vymezování se vůči náboženským porážkám zvířat, což velice cením. Bohužel, bohužel a ještě třikrát bohužel, Zelení jsou pro pravicového liberála, i za předpokladu jejich potenciálního liberálního pohledu na ekonomiku, zcela nevolitelní svou skutečně systematickou, urputnou a z mého pohledu až dogmatickou podporou islámu. Něco takového je přesně tím, co porušuje v úvodu tohoto statusu zmíněnou maximu sekularismu. Mohu se Zelenými souhlasit v řadě společenských otázek, jejich podpora islámu však vše předchozí neguje. Dodejme, že Zelené je, bohužel, možné brát dokonce jako jakousi vlajkovou loď islámské apologetiky v České republice. Jak je něco takového koherentní například s jejich akcentem na práva zvířat, to mi jasné není. Bohužel, čeští Zelení z mého pohledu až příliš ustoupili z pozich liberálních k pozicím, které ani momentálně nedovedu popsat. Dále tu máme Piráty. Mohl bych napsat řadu řádků podobných těm, které jsem napsal u Zelených. Problém s nimi mám de facto stejný. Jejich otevřená pro-imigrační politika, neuvědomující si skutečnost, že tato otázka prostě a jednoduše je, ať někdo chce nebo ne, spojena s islámem, je prudce anti-liberální. Dá se říct, že jak u Zelených, tak u Pirátů, vidíme v jejich přístupu k migrační krizi pouze jednu stranu mince, zatímco ta druhá, spočívající v onom upozorňování na nebezpečnost islámu jakožto ideologie a všeho s tím spojeným, absolutně chybí. Pak se divme, že tato témata přebírají nacionalistické, populistické čí xenofobní strany. Pak tato témata mohou přebírat i socialisté či konzervativci, což se prostřednictvím Chovancova křídla v ČSSD či celé Fialovy ODS děje. A liberální kritika islámu a muslimské migrace do Evropy? V českém diskursu absolutně nepřítomná. Neodpustím si dodat, že ekonomicky i společensky liberální, včetně záležitostí typu práv homsexuálů a zvířat, je Wildersova Partij Voor de Vrijheid - PVV, Strana pro svobodu. Neříkám, že je ideální, avšak je rozhodně blízko mým pozicím. Je to jedna z minima stran v Evropě, které islám kritizují z liberálních pozic. A ze stran relevantních pak asi skutečně jediná. Kéž bych se pletl.

Z českých stran tedy zbývají moji Svobodní. Jsou mi nejblíže, protože po ekonomické stránce s nimi souhlasím zcela a po stránce společenské, tam už je to těžší. Ve straně je řada křídel, od křídka konzervativního až po křídlo anarchokapitalistické. Hampl mi vadí úplně stejně jako Pánek. Podzimní vnitrostranické volby budou pro Svobodné zřejmě do značné míry klíčové. Pevně doufám, že konzervativní křídlo strany nejen neposílí, ale že výrazně oslabí. Stejně tak doufám, že oslabí i křídlo kolem Pánka, což je pro mě, stejně jako u Zelených, liberalismus pouze polovičatý. Svobodní pro mě kvůli mým společensky-liberálním názorům nejsou ideální, ale jsou mi zdaleka nejblíže ze všech stran na české politické mapě. Domnívám se, že pravicově-liberální sekularista v České republice nemá, bohužel, koho jiného volit.

Text vyjadřuje osobní názor Honzy Wernera, člena Svobodných, nikoliv oficiální stanovisko Občanského sdružení ateistů ČR.

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: Koho může v ČR volit pravicově-liberální sekularista aneb stručný manifest radikálního liberalismu a vyšel 2.11.2015

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2015/11/02/koho-muze-v-cr-volit-pravicove-liberalni-sekularista-aneb-strucny-manifest-radikalniho-liberalismu/

Autor: Jan Werner | pátek 13.11.2015 10:30 | karma článku: 36.26 | přečteno: 825x


Další články blogera

Jan Werner

Praktiky Slušných lidí: vyhrožování, nadávky, násilí a obtěžování matky s dítětem

Tak se nám pomalu blíží komunální volby a nejinak je tomu i v naší brněnské čtvrti Bystrc. Když před lety poprvé kandidovalo hnutí Žít Brno, byl jsem od počátku jejich velkým kritikem, kterým jsem zůstal dodnes.

29.8.2018 v 7:50 | Karma článku: 35.80 | Přečteno: 5034 | Diskuse

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 36.20 | Přečteno: 2348 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.93 | Přečteno: 2140 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Renata Pospiechová

Charakteristika na dálku

Jako malý byl zřejmě hodný chlapec, poslouchal maminku, dobře se učil, rád si četl, moc kamarádů neměl. Byl ctižádostivý, zpočátku chtěl dělat radost hlavně mamince, později především sobě. Ze všech sil se snažil vyniknout.

19.10.2018 v 20:18 | Karma článku: 4.37 | Přečteno: 97 | Diskuse

Josef Nožička

Marek Hilšer zahájil svou senátorskou kariéru opravdu velkolepě

Senátor Marek Hilšer dal ihned po svém zvolení do horní parlamentní komory o sobě hlasitě vědět. Rázně zkritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka za jeho návštěvu Ruska.

19.10.2018 v 18:10 | Karma článku: 39.60 | Přečteno: 1296 | Diskuse

Ladislav Větvička

Tak se to robi. Nepohodlnym blogařum je třa řezat prsty

To je fajna praktyka. Už to vidim, jak by za mnu na naš konzulat ve Lvově přijeli synci z BISky a ufikli mi prst. "To maš za to, žes nehezky psal o tetce z Kroměřiža", nechali by vzkaz v datove schrance a odjeli zpatky do Praglu.

19.10.2018 v 11:55 | Karma článku: 46.78 | Přečteno: 5591 | Diskuse

Jan Dvořák

Lítý hon na nové senátory

Prekérní situace, kdy podle zvyklostí by měl být konsensuálně zvolen za předsedu Senátu člen nepočetnějšího klubu, přičemž jejich velikost je takřka vyrovnaná, vede šéfy k házení dlouhých las na nezařazené novice.

19.10.2018 v 11:09 | Karma článku: 21.48 | Přečteno: 577 | Diskuse

Jan Bartoň

Kalousek se raduje z nedůvěryhodnosti

Ačkoliv žebříček důvěryhodnosti politiků je již letitou záležitostí, přesto se najdou politici, kteří jeho výsledek jsou schopni obrátit vzhůru nohama. To nyní názorně předvedl Miroslav Kalousek.

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.36 | Přečteno: 1950 | Diskuse
Počet článků 114 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3038

Ateista, milovník přírodních věd, filosofie, black metalu a toulek přírodou. Mám rád dílo H. P. Lovecrafta či Stephena Kinga a mám rád filmy režisérů jako Ingmar Bergman, Lars von Trier a Darren Aronofsky. Jsem členem Svobodných. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 

Najdete na iDNES.cz