Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

A podněcování k nenávisti k nevíře nevadí, pane ministře spravedlnosti Pelikáne?

23. 11. 2015 8:30:16
Zanedlouho uplyne již dva a půl roku od června 2013, kdy jsme já a Slávek Černý podali jménem Ateistů ČR trestní oznámení na šéfa Ústředí muslimských obcí v České republice, Muneeba Hassana Alrawiho.

Pokud si tuto kauzu, která tehdy měla značný mediální přesah, již nepamatujete, pak vězte, že trestní oznámení jsme tenkrát podávali proto, že Alrawi ve svém kázání nabádal muslimy k tomu, aby učili své děti nenávist k nevíře a dále pak vyzýval k tomu, aby rodiče uplatňovali na svých dětech fyzické tresty, odmítnou-li se modlit k Alláhovi. Podle našeho názoru se zcela jednoznačně jednalo o trestnou činnost podle §356 trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.) Ten mimo jiné stanovuje, že "Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." Dále, §355 pak uvádí, že "Kdo veřejně hanobí skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." Skutková podstata trestného činu pak dle nás byla naplněna i u §2 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Mluví se v něm o tom, že "Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí." Právo nezletilých dětí na svobodu náboženské vyznání nebo být bez vyznání je navíc zaručeno i Úmluvou o právech dítěte. Jak před téměř třemi roky napsal Slávek Černý, "Tak nějak mi připadá, že pan Alrawi naše zákony zcela nepochopil a bití za odmítání modlitby rozhodně není to, co měl zákonodárce na mysli svobodou vyznání a přizpůsobení se schopnostem dítěte."

Toliko ke stručné rekapitulaci Alrawiho šíření náboženské nesnášenlivosti. Proč to celé? Jistě jste zaznamenali, že 17. listopadu se na pražském Albertově konala velká proti-islámská demonstrace, svolaná organizací Islám v ČR nechceme (či snad Blokem proti islámu?), které se zúčastnili mimo jiné Konvička, poslanec Černoch, ale především, především pak prezident republiky Miloš Zeman. "Událost" byla na světě. Aniž bych zde chtěl celou tuto akci, které jsem se nezúčastnil, jakkoliv hodnotit, kličovou skutečností byla a je právě účast prezidenta Zemana. Jeho účast spustila očekávatelnou lavinu komentářů o nahnědlé společnosti, což Zeman de facto chtěl, tudíž jeho kritici opět splnili to, čeho chtěl Zeman svou účastí na této demonstraci dosáhnout.

Jedním z těch, kteří neodolali pokušení se k Zemanově účasti a celé demonstraci vyjádřit, byl i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za Babišovo hnutí ANO). Jeho vyjádření však považuji za naprosto skandální. Pelikán si v rozhovoru pro iDNES postěžoval na to, že "nenávist k islámu se šíří bez reakce policie". Ještě před uskutečněním rozhovoru však Pelikán na svůj Twitter tweetl následující příspěvek:

pelikan_tweet

Co měl Pelikán tímto tweetem, ve kterém citoval ten samý paragraf trestního zákona, který jsme mi "uplatňovali" na Alrawiho vyzývání k nenávisti, na mysli? Samozřejmě šlo o výhrůžku všem kritikům islámu: budete-li kritizovat islám (rozuměj: podněcovat k nenávisti k islámu, či jinému náboženství), hrozí vám odnětí svobody až na dvě léta. Ve zmíněném rozhovoru Pelikán svůj tweet a své myšlenky vysvětloval. Na dotaz redaktora iDNESu, zdali on sám bude na někoho v souvislosti se svým tweetem podávat trestní oznámení uvedl, že "doufá, že něco takového nebude potřeba, protože policie má podle zákona povinnost stíhat veškerou trestnou činnost, o které se dozví. Pokud žijeme v právním státě, tak pokud máme něco v trestním zákoníku, mělo by to fungovat." Dále Pelikán uvedl následující: "Podle mě to (projevy proti islámu) vůbec nemá být předmětem debaty, je to prostě něco, co je v samotných základech našeho právního státu a nemůžeme o tom vůbec debatovat." Za pomyslnou třešničku na dortu pak považuji další Pelikánův výrok o tom, že jeho tweet "směřoval zejména k hnutí, které má naplnění té skutkové podstaty už ve svém názvu."

Pojďme si to tedy zrekapitolovat. Ministru spravedlnosti Pelikánovi vadí kritika islámu. Dobře, dejme klidně tomu, že mu vadí jen "nenávistné projevy vůči islámu", ať už si toto sousloví definujeme jakkoliv úzce či široce. Podle ministra Pelikána splňuje skutkovou podstatu trestného činu už jen samotný název "Islám v ČR nechceme". Už jen něco takového je tedy dle českého ministra spravedlnosti "podněcováním k nenávisti k islámu".

Nyní udělejme skok v čase zpět. Píše se opět rok 2013, tedy rok, kdy naše sdružení podávalo trestní oznámení na Alrawiho za jeho výzvy k nenávisti k nevíře a za jeho nabádání rodičů k tomu, aby mlátili děti, odmítnou-li se modlit k Alláhovi. Jak to celé dopadlo? Ano, mnoho z Vás si jistě pamatuje, že naše trestní oznámení nakonec bylo smeteno ze stolu. Pojďme se však na celý průběh přeci jenom podívat poněkud blíže. Kauza se totiž původně vyvíjela překvapivě: začátkem září totiž brněnské městské státní zastupitelství ústy státního zástupce Jana Petráska uvedlo, že Alrawi dle nich vybízel k nenávisti. Připomeňme si Petráskova slova pro brněnský Deník:

"Pokud by na nahrávce k nenávisti vůči skupině podněcoval Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti, nikdo by o jeho vině nepochyboval. S Islámem je problém, že se k němu lidé staví opatrně. Ve výsledku je ale jedno, jestli nenávistné texty někdo hlásá z Mein Kampfu, Koránu nebo jiného náboženského textu. Muslimové musí být před zákonem na stejné úrovni jako křesťané nebo třeba zahrádkáři."

Podobně se Petrásek vyjádřil i pro Český rozhlas,

"[Alrawi] Nabádal ty, vůči nimž kázal, aby vychovávali své děti v nenávisti ke křesťanům, respektive k vyznavačům jiných náboženství. Ta skutková podstata je postavena tak, že může jít o nenávist k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob. V praxi obyčejně tato skutková podstata je obvykle užívána ke stíhání rasistů."

a pro iDNES:

"Je tu důvodné podezření ze šíření nenávisti proti skupině obyvatel. Pokud si do kázání za slovo nevěřící dosadíte slovo Rom, byl by tento čin jistě stíhán."

Ke kauze se tehdy pro Deník vyjádřil i odborník na extremismus, profesor Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity:

"I lidé, kteří se do České republiky přistěhují, se musí naučit naše zákony a dodržovat je. Zákony se vztahují i na kázání a nepovolují šíření nenávisti ani z náboženských důvodů."

Alrawi tehdy samozřejmě popíral, že by se dopustil protiprávního jednání. Připomeňme si jeho obhajobu:

"Stejně jako křesťanské či židovské texty se musí i ty naše brát komplexně. Počkám, jak to dopadne. Státní zástupce má právo rozhodnout podle sebe, ale já mám právo s ním nesouhlasit. A s tím, že bych vyzýval k nenávisti vůči skupině, nesouhlasím. Kázání nabádá k nenávisti vůči nevíře v Alláha, ne vůči lidem."

Ano, čtete správně: Alrawi se tehdy fakticky do médií i sám přiznal. Brněnskému Deníku sdělil, že jeho kázání nabádalo k nenávisti vůči nevíře v Alláha. Je tedy nutné se ptát, nakolik se liší potenciální hlásání nenávisti vůči islámu od hlásání nenávisti vůči nevíře v Alláha? Představuje hlásání nenávisti vůči islámu horší prohřešek, nežý jaký představuje hlásání nenávisti vůči nevíře v Alláha? Pokud ano, tak proč?

Po vyjádřeních státního zástupce Petráska to každopádně vypadalo, že případ skutečně začne projednávat policie. Bohužel, případ se záhadným řízením osudu nakonec dostal ke zcela jinému státnímu zástupci, konkrétně k Robertu Hanušovi. A Hanuš v listopadu 2013 pro brněnský Deník uvedl, že státní zastupitelství celý případ odložilo. Celá kauza tím tak skončila a Alrawiho výzvy k nenávisti vůči nevíře, stejně jako nabádání rodičů k bití svých dětí, pokud se odmítnou modlit, zůstaly nepotrestány. Celé odložení bylo o to více nepochopitelné, dáte-li si ho do kontextu s vyjádřeními státního zástupce Petráska. Avšak stalo se, a státní zastupitelství tak tehdy veřejnosti fakticky sdělilo, že náboženští představitelé disponují speciálními právy, výsadami a privilegii, jež jsou ostatním nedostupná. Jakýkoliv náboženský představitel může v České republice ze své pozice hlásat nenávist, ať už k jiné viře či k ateismu, a může si být jistý, že to bude "legální". Státní zástupitelství tehdy vlastně deklarovalo, že podněcování k nenávisti z pozice náboženského představitele podléhá "náboženskému výkladu", který je komplexní, či může být víceznačný, a tudíž se vlastně o podněcování k nenávisti nejedá.

Vybízení k nenávisti k nevíře tedy porušení zákona nepředstavuje, kritika islámu, respektive samotný název a souslovi "Islám v ČR nechceme" ano. Nedivím se, že řada lidí postupně ztrácí důvěru ve státní orgány, je-li v demokratické a právní společnosti možné něco takového. Je absurdní, aby bylo trestatelné vyjádření, že "islám v ČR nechci", zatímco přímé vybízení k nenávisti vůči nevíře nikoliv.

Podívejme se však na celou věc ještě z jiného úhlu. Představme si, že by Alrawi k žádné nenávisti nevyzýval. Byl by poté islám z hlediska českého právního řádu v pořádku? Či poněkud obecněji: naplňuje-li skutkovou podstatu trestného činu veřejně hlásaný názor, že "islám v České republice nechci," naplňují skutkovou podstatu trestného činu u téhož zákona ideje hlásané abrahámovskými náboženstvími obecně?

Udělejme si velice stručný přehled.

1) "Islám v České republice nechci." – podle ministra spravedlnosti Pelikána je zde naplněna skutková podstata trestného činu a jedná se o podněcování k nenávisti k islámu, což může být potrestáno odnětím svobody až na dva roky.

2) "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže mešity Posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!" (Korán 2:191) – na rozdíl od prohlášení z bodu 1) si ministr spravedlnosti Pelikán nestěžuje, že "nenávist k nevíře a nevěřícím se šíří bez zásahu policie".

3) "Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví." (Deuteronomium 13:7-11) – na rozdíl od prohlášení z bodu 1) si ministr spravedlnosti Pelikán nestěžuje, že "nenávist k jinověrcům se šíří bez zásahu policie".

Otázkou zůstává, proč podle ministra Pelikána bod 1) naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, zatímco body 2) a 3) nikoliv, stejně jako Alrawiho kázání z brněnské mešity. Nevím, zdali pan ministr Pelikán o kauze Alrawi ví, každopádně pokud ne, očekávám, že po přečtení tohoto článku na základě jeho včerejšího tweetu a vyjádřeních pro iDNES Alrawiho kauzu znovuotevře. Pokud se tak nestane, můžeme zcela jednoznačně říct, že zákony v této zemi jsou užívány účelově, že všem se neměří stejně a že náboženství a náboženští představitelé se těší širšímu katalogu práv, než kritici náboženství a ateisté.

Závěrem dodám, že já osobně bych se vyslovoval pro zrušení všech zákonů kriminalizujících tzv. hate-crime. Máme-li zde však takové zákony, potom je nutné, aby se vztahovaly na všechny. Ne, aby byly účelově používány jako mocenský nástroj pouze na určité skupiny, zatímco na skupiny jiné by se nevztahovaly a naopak těmto skupinám tyto zákony sloužily jako jakýsi právní štít pro jejich vlastní šíření nesnášenlivosti. Nepoměrně blíže ke skutečnosti má aktuálně v České republice, satanžel, ona druhá varianta.

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: A podněcování k nenávisti k nevíře nevadí, pane ministře spravedlnosti Pelikáne? a vyšel 16.11.2015

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2015/11/19/a-podnecovani-k-nenavisti-k-nevire-nevadi-pane-ministre-spravedlnosti-pelikane/

Autor: Jan Werner | pondělí 23.11.2015 8:30 | karma článku: 44.82 | přečteno: 2480x

Další články blogera

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 35.39 | Přečteno: 2036 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.80 | Přečteno: 2035 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 28.90 | Přečteno: 1010 | Diskuse

Jan Werner

Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci

Soud sdělil Bohu, že neexistuje, a vyznavačům náboženství, že jejich víra je "parodií a satirou, nikoliv náboženstvím".

27.4.2016 v 8:45 | Karma článku: 26.77 | Přečteno: 1735 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Ondřej Šebesta

Volební prognóza 2017

Co bude dál to nevím, netroufám si to odhadovat. Dlouholetý šéf mordparty řekl, že vraždy je schopen za určitých okolnosti každý z nás. I politici, kteří se právě posekali před kamerami, pak jdou za roh na pivo. A tam se to upeče.

19.10.2017 v 7:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Pavel Strunz

Modré – nebo světlé zítřky? Díl druhý: Nemožnost cokoliv ovlivnit, zodpovědnost za vše.

V prvním díle předvolebních úvah jsem na slovech špiček Evropské unie demonstroval, že EU mílovými kroky směřuje k federaci. Při vědomí tohoto trendu vzniká zcela relevantní otázka, zdali se tohoto společenství i nadále účastnit.

19.10.2017 v 5:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 | Diskuse

Zdeňka Ortová

Co si těsně před volbami myslím o voličích

...a co si těsně před volbami myslím o politicích? Ať se nám to líbí či ne, politika hýbe našimi životy. Aby panovala spravedlivá rovnováha, naším privilegiem je, hýbat životy politiků.

19.10.2017 v 2:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 96 | Diskuse

Pavel Strunz

Modré – nebo světlé zítřky? Díl první: Quo vadis, Evropská unie?

Odpověď vystřelím hned na začátku: EU směřuje nezadržitelně k federaci. Juncker, Mackron, Merkelová - všechny hlavní postavy Evropské unie vyjadřují totéž, jen možná trochu jinými slovy.

18.10.2017 v 23:52 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 122 |

Jan Lunga

Jsou odvody na zdravotní a sociální pojištění pro firmy nějakým trestem?

Některé strany mají ve svých programech návrh na snížení odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Je to sice pěkné, ale málo reálné, ale hlavně pro to není důvod.

18.10.2017 v 23:27 | Karma článku: 3.41 | Přečteno: 117 | Diskuse
Počet článků 113 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2986

Militantní ateista, člen Svobodných, milovník black metalu, kosmologie, Stephena Kinga, Ingmara Bergmana a Larse von Triera. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.