A podněcování k nenávisti k nevíře nevadí, pane ministře spravedlnosti Pelikáne?

23. 11. 2015 8:30:16
Zanedlouho uplyne již dva a půl roku od června 2013, kdy jsme já a Slávek Černý podali jménem Ateistů ČR trestní oznámení na šéfa Ústředí muslimských obcí v České republice, Muneeba Hassana Alrawiho.

Pokud si tuto kauzu, která tehdy měla značný mediální přesah, již nepamatujete, pak vězte, že trestní oznámení jsme tenkrát podávali proto, že Alrawi ve svém kázání nabádal muslimy k tomu, aby učili své děti nenávist k nevíře a dále pak vyzýval k tomu, aby rodiče uplatňovali na svých dětech fyzické tresty, odmítnou-li se modlit k Alláhovi. Podle našeho názoru se zcela jednoznačně jednalo o trestnou činnost podle §356 trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.) Ten mimo jiné stanovuje, že "Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." Dále, §355 pak uvádí, že "Kdo veřejně hanobí skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." Skutková podstata trestného činu pak dle nás byla naplněna i u §2 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Mluví se v něm o tom, že "Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí." Právo nezletilých dětí na svobodu náboženské vyznání nebo být bez vyznání je navíc zaručeno i Úmluvou o právech dítěte. Jak před téměř třemi roky napsal Slávek Černý, "Tak nějak mi připadá, že pan Alrawi naše zákony zcela nepochopil a bití za odmítání modlitby rozhodně není to, co měl zákonodárce na mysli svobodou vyznání a přizpůsobení se schopnostem dítěte."

Toliko ke stručné rekapitulaci Alrawiho šíření náboženské nesnášenlivosti. Proč to celé? Jistě jste zaznamenali, že 17. listopadu se na pražském Albertově konala velká proti-islámská demonstrace, svolaná organizací Islám v ČR nechceme (či snad Blokem proti islámu?), které se zúčastnili mimo jiné Konvička, poslanec Černoch, ale především, především pak prezident republiky Miloš Zeman. "Událost" byla na světě. Aniž bych zde chtěl celou tuto akci, které jsem se nezúčastnil, jakkoliv hodnotit, kličovou skutečností byla a je právě účast prezidenta Zemana. Jeho účast spustila očekávatelnou lavinu komentářů o nahnědlé společnosti, což Zeman de facto chtěl, tudíž jeho kritici opět splnili to, čeho chtěl Zeman svou účastí na této demonstraci dosáhnout.

Jedním z těch, kteří neodolali pokušení se k Zemanově účasti a celé demonstraci vyjádřit, byl i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za Babišovo hnutí ANO). Jeho vyjádření však považuji za naprosto skandální. Pelikán si v rozhovoru pro iDNES postěžoval na to, že "nenávist k islámu se šíří bez reakce policie". Ještě před uskutečněním rozhovoru však Pelikán na svůj Twitter tweetl následující příspěvek:

pelikan_tweet

Co měl Pelikán tímto tweetem, ve kterém citoval ten samý paragraf trestního zákona, který jsme mi "uplatňovali" na Alrawiho vyzývání k nenávisti, na mysli? Samozřejmě šlo o výhrůžku všem kritikům islámu: budete-li kritizovat islám (rozuměj: podněcovat k nenávisti k islámu, či jinému náboženství), hrozí vám odnětí svobody až na dvě léta. Ve zmíněném rozhovoru Pelikán svůj tweet a své myšlenky vysvětloval. Na dotaz redaktora iDNESu, zdali on sám bude na někoho v souvislosti se svým tweetem podávat trestní oznámení uvedl, že "doufá, že něco takového nebude potřeba, protože policie má podle zákona povinnost stíhat veškerou trestnou činnost, o které se dozví. Pokud žijeme v právním státě, tak pokud máme něco v trestním zákoníku, mělo by to fungovat." Dále Pelikán uvedl následující: "Podle mě to (projevy proti islámu) vůbec nemá být předmětem debaty, je to prostě něco, co je v samotných základech našeho právního státu a nemůžeme o tom vůbec debatovat." Za pomyslnou třešničku na dortu pak považuji další Pelikánův výrok o tom, že jeho tweet "směřoval zejména k hnutí, které má naplnění té skutkové podstaty už ve svém názvu."

Pojďme si to tedy zrekapitolovat. Ministru spravedlnosti Pelikánovi vadí kritika islámu. Dobře, dejme klidně tomu, že mu vadí jen "nenávistné projevy vůči islámu", ať už si toto sousloví definujeme jakkoliv úzce či široce. Podle ministra Pelikána splňuje skutkovou podstatu trestného činu už jen samotný název "Islám v ČR nechceme". Už jen něco takového je tedy dle českého ministra spravedlnosti "podněcováním k nenávisti k islámu".

Nyní udělejme skok v čase zpět. Píše se opět rok 2013, tedy rok, kdy naše sdružení podávalo trestní oznámení na Alrawiho za jeho výzvy k nenávisti k nevíře a za jeho nabádání rodičů k tomu, aby mlátili děti, odmítnou-li se modlit k Alláhovi. Jak to celé dopadlo? Ano, mnoho z Vás si jistě pamatuje, že naše trestní oznámení nakonec bylo smeteno ze stolu. Pojďme se však na celý průběh přeci jenom podívat poněkud blíže. Kauza se totiž původně vyvíjela překvapivě: začátkem září totiž brněnské městské státní zastupitelství ústy státního zástupce Jana Petráska uvedlo, že Alrawi dle nich vybízel k nenávisti. Připomeňme si Petráskova slova pro brněnský Deník:

"Pokud by na nahrávce k nenávisti vůči skupině podněcoval Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti, nikdo by o jeho vině nepochyboval. S Islámem je problém, že se k němu lidé staví opatrně. Ve výsledku je ale jedno, jestli nenávistné texty někdo hlásá z Mein Kampfu, Koránu nebo jiného náboženského textu. Muslimové musí být před zákonem na stejné úrovni jako křesťané nebo třeba zahrádkáři."

Podobně se Petrásek vyjádřil i pro Český rozhlas,

"[Alrawi] Nabádal ty, vůči nimž kázal, aby vychovávali své děti v nenávisti ke křesťanům, respektive k vyznavačům jiných náboženství. Ta skutková podstata je postavena tak, že může jít o nenávist k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob. V praxi obyčejně tato skutková podstata je obvykle užívána ke stíhání rasistů."

a pro iDNES:

"Je tu důvodné podezření ze šíření nenávisti proti skupině obyvatel. Pokud si do kázání za slovo nevěřící dosadíte slovo Rom, byl by tento čin jistě stíhán."

Ke kauze se tehdy pro Deník vyjádřil i odborník na extremismus, profesor Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity:

"I lidé, kteří se do České republiky přistěhují, se musí naučit naše zákony a dodržovat je. Zákony se vztahují i na kázání a nepovolují šíření nenávisti ani z náboženských důvodů."

Alrawi tehdy samozřejmě popíral, že by se dopustil protiprávního jednání. Připomeňme si jeho obhajobu:

"Stejně jako křesťanské či židovské texty se musí i ty naše brát komplexně. Počkám, jak to dopadne. Státní zástupce má právo rozhodnout podle sebe, ale já mám právo s ním nesouhlasit. A s tím, že bych vyzýval k nenávisti vůči skupině, nesouhlasím. Kázání nabádá k nenávisti vůči nevíře v Alláha, ne vůči lidem."

Ano, čtete správně: Alrawi se tehdy fakticky do médií i sám přiznal. Brněnskému Deníku sdělil, že jeho kázání nabádalo k nenávisti vůči nevíře v Alláha. Je tedy nutné se ptát, nakolik se liší potenciální hlásání nenávisti vůči islámu od hlásání nenávisti vůči nevíře v Alláha? Představuje hlásání nenávisti vůči islámu horší prohřešek, nežý jaký představuje hlásání nenávisti vůči nevíře v Alláha? Pokud ano, tak proč?

Po vyjádřeních státního zástupce Petráska to každopádně vypadalo, že případ skutečně začne projednávat policie. Bohužel, případ se záhadným řízením osudu nakonec dostal ke zcela jinému státnímu zástupci, konkrétně k Robertu Hanušovi. A Hanuš v listopadu 2013 pro brněnský Deník uvedl, že státní zastupitelství celý případ odložilo. Celá kauza tím tak skončila a Alrawiho výzvy k nenávisti vůči nevíře, stejně jako nabádání rodičů k bití svých dětí, pokud se odmítnou modlit, zůstaly nepotrestány. Celé odložení bylo o to více nepochopitelné, dáte-li si ho do kontextu s vyjádřeními státního zástupce Petráska. Avšak stalo se, a státní zastupitelství tak tehdy veřejnosti fakticky sdělilo, že náboženští představitelé disponují speciálními právy, výsadami a privilegii, jež jsou ostatním nedostupná. Jakýkoliv náboženský představitel může v České republice ze své pozice hlásat nenávist, ať už k jiné viře či k ateismu, a může si být jistý, že to bude "legální". Státní zástupitelství tehdy vlastně deklarovalo, že podněcování k nenávisti z pozice náboženského představitele podléhá "náboženskému výkladu", který je komplexní, či může být víceznačný, a tudíž se vlastně o podněcování k nenávisti nejedá.

Vybízení k nenávisti k nevíře tedy porušení zákona nepředstavuje, kritika islámu, respektive samotný název a souslovi "Islám v ČR nechceme" ano. Nedivím se, že řada lidí postupně ztrácí důvěru ve státní orgány, je-li v demokratické a právní společnosti možné něco takového. Je absurdní, aby bylo trestatelné vyjádření, že "islám v ČR nechci", zatímco přímé vybízení k nenávisti vůči nevíře nikoliv.

Podívejme se však na celou věc ještě z jiného úhlu. Představme si, že by Alrawi k žádné nenávisti nevyzýval. Byl by poté islám z hlediska českého právního řádu v pořádku? Či poněkud obecněji: naplňuje-li skutkovou podstatu trestného činu veřejně hlásaný názor, že "islám v České republice nechci," naplňují skutkovou podstatu trestného činu u téhož zákona ideje hlásané abrahámovskými náboženstvími obecně?

Udělejme si velice stručný přehled.

1) "Islám v České republice nechci." – podle ministra spravedlnosti Pelikána je zde naplněna skutková podstata trestného činu a jedná se o podněcování k nenávisti k islámu, což může být potrestáno odnětím svobody až na dva roky.

2) "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže mešity Posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!" (Korán 2:191) – na rozdíl od prohlášení z bodu 1) si ministr spravedlnosti Pelikán nestěžuje, že "nenávist k nevíře a nevěřícím se šíří bez zásahu policie".

3) "Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví." (Deuteronomium 13:7-11) – na rozdíl od prohlášení z bodu 1) si ministr spravedlnosti Pelikán nestěžuje, že "nenávist k jinověrcům se šíří bez zásahu policie".

Otázkou zůstává, proč podle ministra Pelikána bod 1) naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, zatímco body 2) a 3) nikoliv, stejně jako Alrawiho kázání z brněnské mešity. Nevím, zdali pan ministr Pelikán o kauze Alrawi ví, každopádně pokud ne, očekávám, že po přečtení tohoto článku na základě jeho včerejšího tweetu a vyjádřeních pro iDNES Alrawiho kauzu znovuotevře. Pokud se tak nestane, můžeme zcela jednoznačně říct, že zákony v této zemi jsou užívány účelově, že všem se neměří stejně a že náboženství a náboženští představitelé se těší širšímu katalogu práv, než kritici náboženství a ateisté.

Závěrem dodám, že já osobně bych se vyslovoval pro zrušení všech zákonů kriminalizujících tzv. hate-crime. Máme-li zde však takové zákony, potom je nutné, aby se vztahovaly na všechny. Ne, aby byly účelově používány jako mocenský nástroj pouze na určité skupiny, zatímco na skupiny jiné by se nevztahovaly a naopak těmto skupinám tyto zákony sloužily jako jakýsi právní štít pro jejich vlastní šíření nesnášenlivosti. Nepoměrně blíže ke skutečnosti má aktuálně v České republice, satanžel, ona druhá varianta.

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: A podněcování k nenávisti k nevíře nevadí, pane ministře spravedlnosti Pelikáne? a vyšel 16.11.2015

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2015/11/19/a-podnecovani-k-nenavisti-k-nevire-nevadi-pane-ministre-spravedlnosti-pelikane/

Autor: Jan Werner | pondělí 23.11.2015 8:30 | karma článku: 44.84 | přečteno: 2530x


Další články blogera

Jan Werner

Praktiky Slušných lidí: vyhrožování, nadávky, násilí a obtěžování matky s dítětem

Tak se nám pomalu blíží komunální volby a nejinak je tomu i v naší brněnské čtvrti Bystrc. Když před lety poprvé kandidovalo hnutí Žít Brno, byl jsem od počátku jejich velkým kritikem, kterým jsem zůstal dodnes.

29.8.2018 v 7:50 | Karma článku: 35.80 | Přečteno: 5034 | Diskuse

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 36.20 | Přečteno: 2348 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.93 | Přečteno: 2140 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Renata Pospiechová

Charakteristika na dálku

Jako malý byl zřejmě hodný chlapec, poslouchal maminku, dobře se učil, rád si četl, moc kamarádů neměl. Byl ctižádostivý, zpočátku chtěl dělat radost hlavně mamince, později především sobě. Ze všech sil se snažil vyniknout.

19.10.2018 v 20:18 | Karma článku: 5.71 | Přečteno: 128 | Diskuse

Josef Nožička

Marek Hilšer zahájil svou senátorskou kariéru opravdu velkolepě

Senátor Marek Hilšer dal ihned po svém zvolení do horní parlamentní komory o sobě hlasitě vědět. Rázně zkritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka za jeho návštěvu Ruska.

19.10.2018 v 18:10 | Karma článku: 40.37 | Přečteno: 1409 | Diskuse

Ladislav Větvička

Tak se to robi. Nepohodlnym blogařum je třa řezat prsty

To je fajna praktyka. Už to vidim, jak by za mnu na naš konzulat ve Lvově přijeli synci z BISky a ufikli mi prst. "To maš za to, žes nehezky psal o tetce z Kroměřiža", nechali by vzkaz v datove schrance a odjeli zpatky do Praglu.

19.10.2018 v 11:55 | Karma článku: 46.93 | Přečteno: 5932 | Diskuse

Jan Dvořák

Lítý hon na nové senátory

Prekérní situace, kdy podle zvyklostí by měl být konsensuálně zvolen za předsedu Senátu člen nepočetnějšího klubu, přičemž jejich velikost je takřka vyrovnaná, vede šéfy k házení dlouhých las na nezařazené novice.

19.10.2018 v 11:09 | Karma článku: 21.66 | Přečteno: 580 | Diskuse

Jan Bartoň

Kalousek se raduje z nedůvěryhodnosti

Ačkoliv žebříček důvěryhodnosti politiků je již letitou záležitostí, přesto se najdou politici, kteří jeho výsledek jsou schopni obrátit vzhůru nohama. To nyní názorně předvedl Miroslav Kalousek.

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.50 | Přečteno: 1963 | Diskuse
Počet článků 114 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3038

Ateista, milovník přírodních věd, filosofie, black metalu a toulek přírodou. Mám rád dílo H. P. Lovecrafta či Stephena Kinga a mám rád filmy režisérů jako Ingmar Bergman, Lars von Trier a Darren Aronofsky. Jsem členem Svobodných. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 

Najdete na iDNES.cz