Xenofobní kavárna Tři Ocásci: kampaň #exmuslimbecause je štvavá a nenávistná propaganda

8. 03. 2016 16:20:16
Podle brněnské kavárny Tři ocásci, známé z připojení se do kampaně #přijímám, je kampaň britských ex-muslimů #exmuslimbecause štvavou a nenávistnou propagandou, hodnou podpory fašistů.

Brněnská kavárna Tři ocásci. Už jste o ní slyšeli? Na stránkách Ateistů ČR obvykle o kavárnách nepíšeme, tudíž některé věci neznalé určitě musel překvapit již samotný titulek tohoto článku. O čem však na stránkách Ateistů ČR píšeme poměrně často, je problematika ex-muslimů. Konkrétně pak postavení ex-muslimů nejen v muslimských společnostech, ale i v Evropě. V mnoha článcích jsme Vás informovali o kampaních a názorech ex-muslimů, upozorňovali jsme na případy, ve kterých čelili diskriminaci či perzekucím. S Imadem Iddine Habibem, zakladatelem Council of Ex-Muslims of Morocco CEMM مجلس المسلمين السابقين بالمغرب jsme publikovali i rozhovor. Ex-muslimové čelí především přímo v muslimských zemích diskriminaci, perzekucím, pronásledování a v nejlepším případě pak "pouze" totální ostrakizaci. Bohužel se to však netýká pouze ex-muslimů, žijících přímo v islámských zemích. Ex-muslimové žijící v islámských zemích musí před svým okolím a fakticky před celou společností hrát jedno velké divadlo a dělat, že ve skutečnosti muslimy jsou. Musí tedy dodržovat veškeré muslimské rituály, modlitby atp., aby na ně náhodou nepadl stín podezření z toho, že od islámu odpadli. Odpadnutí od islámu ostatně řada muslimských zemí trestá dle aktuální platné legislativy trestem smrti, řada dalších ji pak kriminalizuje pod "nižšími tresty", třeba "pouhým" vězením. Důkladné informace o legislativním postavení ex-muslimů v islámských zemích si každý může nastudovat v aktuální verzi ročenky Freedom of Thought Report za rok 2015, vydávané International Humanist and Ethical Union. O řadě případů, kdy se ex-muslim musel ve své muslimské zemi a ve svém ryze muslimském okolí dále chovat jakožto muslim, aby nebyla jeho apostaze od islámu vyzrazena, dříve informovali například syrští ateisté na svém facebooku. Situace je však daleko vážnější. Podobným problémům totiž čelí i ex-muslimové v Evropě. Jedná se jednak o potomky muslimských uprchlíků, či dokonce o ex-muslimy ze současné uprchlické vlny.

Těžko bychom na světě hledali více ohroženou a perzekuovanou skupinu, která je v tak velké míře omezována na lidských právech a která žije pod neustálou hrozbou ze strany muslimů, jako jsou právě ex-muslimové. Zřejmě největší a nejaktivnější ex-muslimská organizace na světě, britská Council of Ex-Muslims of Britain, se tak koncem roku 2015 rozhodla spustit vynikající, částečně coming-outovou kampaň #ExMuslimBecause. O kampani informovala i řada světových médií, určitě doporučuji článek Ali A. Rizviho z Huffington Postu s názvem #ExMuslimBecause: Thousands of Former Muslims Are Speaking Out After Paris -- and It's Amazing, ve kterém celou kampaň vysvětluje a v článku naleznete i řadu ex-muslimských coming-outů z Twitteru. Jak již napovídá znak "#" u jména kampaně, jednalo se o kampaň především twitterovou. Ex-muslimové tak jednoduše napsali svůj důvod, proč islám opustili, a připojili k němu na Twitteru hashtag #ExMuslimBecause. Kampaň měla a stále má obrovský úspěch. Jen během prvních dvou týdnů byl hashtag užit více než stotisíckrát. Nové coming-outy a svědectví o tom, proč ten který ex-muslim opustil islám, se přitom objevují dnes a denně i dnes, v březnu 2016.

Toliko tedy na úvod k zasvěcení do problematiky. V posledních týdnech pak na českém facebooku vznikla velice chválihodná iniciativa, stránka Exmuslim because, která se nevěnuje ničemu jinému, než překladu oněch vysvětlení, proč ten který ex-muslim odpadl od islámu. Jedná se tedy čistě o překlady twitterových coming-outů bývalých muslimů. Nyní se konečně dostáváme k brněnské kavárně Tři ocásci a k jejich spojitosti, či lépe řečeno nespojitosti s touto kampaní. Česká stránka Exmuslim because, zabývající se překladem ex-muslimských coming-outů, napsala na facebook Tří ocásků zprávu, ve které je žádá o podporu této kampaně, která bojuje za práva ex-muslimů. Samozřejmě by se teď každý mohl zeptat: A proč se ptají zrovna kavárny u Tří ocásků? Není to nedej Bože nějaký typ cílené provokace? Proč neposlali mail třeba do bystrcké hospody U Štávů, a nepožádali o podporu zde? Zlí jazykové, neseznámení se situací, by se takto samozřejmě zcela regulerně mohli tázat. Seznámíme-li se však se situací okolo Tří ocásků blíže, celé to najednou začne dávat větší smysl.

tri_ocasci

Kavárna Tři ocásci se totiž v létě loňského roku zapojila do jiné hashtagové kampaně, konkrétně do kampaně #přijímám (viz foto nad tímto odstavcem). Tři ocásci zapojením do kampaně #přijímám chtěli vyjádřit solidaritu uprchlíkům. Prvně několik faktů. Proč se vůbec Tři ocásci dostali do médií? Ke kampani #přijímám se se přeci prihlásilo hodně lidí a kolektivů, tak proč právě oni? Důvod je jednoduchý: kavárna totiž čelila zastrašování fotbalových hooligans, kteří jednoho hosta kavárny napadli dokonce i fyzicky a poté se před kavárnou sami vyfotili s transparentem #uprchlíky nepřijímáme. Tři ocásci následně vydali prohlášení, ve kterém se vyjádřili k atmosféře ve společnosti, k výhrůžkám, kterým čelí a celkově k celé uprchlické problematice. V rámci objektivity, aby si každý čtenář mohl udělat sám komplexní názor, zde vyjádření Tří ocásků v celém znění uvedu. Vyjádření mimochodem přebrala i některá média a Ocásci tímto vstoupili do veřejného prostoru.

Jsme silně znepokojeni událostmi uplynulého týdne a především pak víkendu. V reakci na projev naší solidarity s trpícími lidmi totiž přišla nejdříve mohutná vlna nevybíravého nesouhlasu ve virtuálním prostoru plná vulgárních urážek a vyhrůžek, a ta následně eskalovala zastrašováním přímo v našem podniku a dokonce fyzickým napadením jednoho z hostů, který se ve vyhrocené situaci zastal obsluhy.

Situaci, kdy je za projev svého názoru někdo zastrašován či fyzicky napadán, považujeme za zásadní ohrožení svobodné a rovné společnosti.

Naše společnost dospěla do stavu, ve kterém může mít skupina nebo jedinec strach projevit svůj názor. Odpovědnost za něj podle nás plně nesou lidé jako Tomáš Vandas, Martin Konvička se svým spolkem IvČRN či Tomio Okamura, kteří neváhají šířit mezi lidmi strach, paniku a nenávist. Stejnou měrou se ovšem na této atmosféře podílí jednostranně informující média, mlčící politici napříč celým politickým spektrem a veřejné osobnosti – nedokáží nebo nechtějí k věci zaujmout jasný lidský a zodpovědný postoj a nechávají tak až příliš silně znít výše zmíněné nenávistné hlasy.

Tímto vyzýváme účastníky diskuze ke kultivaci projevu, veřejné osobnosti k tomu, aby šli svým jednáním příkladem, a spolek okolo M. Konvičky a ostatních populistů k převzetí zodpovědnosti za nehorázné vyhrocení situace a především ke změně rétoriky.

Brněnským i mimobrněnským násilníkům vzkazujeme, že kavárna Tři ocásci není a nikdy nebude bojištěm.

Všem, kteří nám projevili svou podporu, ať už na dálku nebo přímo na místě svou přítomností, velmi děkujeme a pevně věříme, že v budoucnu už situace nedojde takto daleko.

Nenávist a netoleranci u nás nechceme.

Solidaritu s uprchlíky #přijímáme.

Tři ocásci

Pojďme si nyní prohlášení Tří ocásků rozebrat a zasadit jejich výroky do kontextu jejich postojů k lidskoprávní kampani #exmuslimbecause. Prakticky celým poselstvím Tří ocásků se nese apel, že ve svobodné společnosti by měl mít každý právo na to vyjádřit svůj názor, aniž by pak za to byl perzekuován, bylo mu vyhrožováno atp. Explicitně dokonce uvádí, že "Naše společnost dospěla do stavu, ve kterém může mít skupina nebo jedinec strach projevit svůj názor." Docela by mě zajímalo, zdali si Tři ocásci představují stejnou svobodu projevu i pro Konvičku a jeho IVČRN, nebo jestli tato svoboda projevu bez zastrašování platí jen pro stoupence "těch správných názorů"? Tuto otázku ponechám nezodpovězenou. Daleko závažnějším problémem, než žabomyší války v českém rybníčku, je totiž situace okolo ex-muslimů. Ocásci uvádí, že se ke kampani #přijímám připojili ze solidarity s trpícími, zdůrazňuji s trpícimi lidmi, a zároveň apelují na svobodu projevu bez zastrašování atd.

Považuji tedy za ze strany Tří ocásků mimořádně nekonzistentní s předchozím uvedeným, když odsuzují kampaň, která naopak trpícím lidem, kteří jsou za svoje názory zastrašováni a perzekuováni, pomáhá. Tři ocásci tuto kampaň dokonce označují za "štvavou a nenávistnou propagandu" (viz obrázek pod odstavcem) a uvádí, že podporu pro tuto kampaň by lidé měli hledat u Bartoše a jeho Národní demokracie. Skutečně mi není jasné, jak mohou Tři ocásci sami sebe stavět do pozice těch, kteří soucítí s trpícími a kteří obhajují lidská práva, když zároveň "fašizují" lidskoprávní kampaň, která pomáhá zřejmě nejvíce perzekuované menšine na světě, ex-muslimům. Případná neznalost Tří ocásků v tomto případě skutečně neomlouvá. I mezi migranty, které Tři ocásci #přijímají, se najdou ex-muslimové a ateisté, kteří však musí během své dlouhé pouti do Evropy předstírat, že jsou muslimové. Musí tak činit dokonce i v azylových táborech v Evropě. Musí tak činit dokonce i v Německu, a to až do té doby, než se jim podaří z komunity ostatních, muslimských migrantů nějak "vymanit". Jsou to právě "trpící, umírnění muslimové", kdo (nejen) arabské ex-muslimy perzekuuje. To je třeba říct. Ex-muslimové nejsou perzekuováni jen extremisty či muslimskými státy, ale především onou "umírněnou" muslimskou majoritou. Tři ocásci zřejmě nejsou seznámeni s tím, že apostase, odpadnutí od islámu, představuje v islámu jeden z vůbec nejhorších zločinů, ne-li vůbec ten nejhorší. Trest je tedy adekvátní míře "zločinnosti", kterou odpadnutí od islámu představuje.

exmuslimbecause_czech

Jak jsem však již naznačil v úvodu článku, samotná apostaze od islámu není pro ex-muslimy a ateisty z arabských zemí tím nejhorším. Zdaleka nejhorším je pro ně pouhopouhé žití v muslimských zemích, kde jsou tito arabští ateisté a ex-muslimové obklopeni muslimy, opětovně zdůrazněme že většinově umírněnými muslimy, a ne žádnými extremisty, před kterými musí ze strachu předstírat svou "pravou totožnost". Právě ex-muslimové jsou těmi, kteří dnes a denně nejvíce pociťují to, jaké to je žít ve strachu z projevení vlastního názoru bez toho, aniž by za něj bylo vyhrožováno. To, co se děje v zatuchlém českém rybníčku, je absolutním nic oproti realitě, kterou každodenně zažívají a žijí ex-muslimové napříč celým nikoliv jen arabským, ale napříč celým islámským světem. A když se objeví kampaň, která má perzekuovaným ex-muslimům pomoci s jejich coming-outem, tak ji Tři ocásci označí za "štvavou a nenávistnou propagandu" hodnou podpory fašistů. Ti stejní Tři ocásci, kteří ve svém prohlášení měli plnou pusu řečí o tom, jak společnost přestává být svobodnou v okamžiku, kdy někdo musí mít strach z projevení svého názoru. Pokud by to ze strany Tří ocásků nebyla pouze prachobyčejná póza a mysleli to vážně, patřili by naopak mezi první, kteří by se o osudy ex-muslimů zajímali, a pokud to ne, tak alespoň mezi ty, kteří by ex-muslimskou coming-outovou kampaň #exmuslimbecause podpořili, a to z těch stejných důvodů, kteří oni sami uvedli ve svém prohlášení.

Imad Iddine Habib a jeho poselství. Ke Třem ocáskům bohužel nedorazilo.

Podíváme-li se na některé z nejvýznamnějších ex-muslimů současnosti, tak zjistíme, že všichni jsou žijícími a chodícimi doklady výše uvedeného. Imad Iddine Habib, zakladatel marockého ex-muslimského hnutí (mimochodem první ex-muslimské hnutí založené na půdě muslimského státu), se musel poměrně dlouhou dobu v Maroku skrývat, protože mu za jeho odpadnutí od islámu, repsektive za kritiku islámu, hrozilo vězení. Tehdy se rozjela maivní mezinárodní kampaň, zorganizovaná mimochodem taktéž britským ex-muslimským hnutím, a vznikla petice na Habibovo osvobození, kterou podepsaly i osobnosti ze světa vedy, jako třeba Richard Dawkins či Lawrence M. Krauss. Pod tlakem mezinárodní kampaně (dle Tří ocásků zajíste jistě taktéž štvavé a nenávistné) byl nakonec Habib osvobozen. Místo toho, aby ihned uprchl, však Habib udělal něco, co nikdo nečekal: právě až po svém stíhání a letech diskriminace a perzekucí se rozhodl pro založení marockého ex-muslimského hnutí. Koho marocké ex-muslimské hnutí zajímá více, nechť se podívá na tento článek, kde jsme zprostředkovali jejich tiskovou konferenci. Nedávno Habib na svém Facebooku sám upozornil na to, že ateistické a ex-muslimské komunity v islámském světě trpí, a že přiznání se k ateismu rovná se společenské sebevraždě. Výborný shrnující článek o Habibovi si můžete přečíst také zde: Moroccan atheist: "I have been betrayed by both East and West". Kdo by si tyto texty měl přečíst především, je samozřejmě především osazenstvo Tří ocásků, které zřejmě o těchto věcech nemá ani toho nejmenšího tušení.

Podobných případů je nespočet, bohužel víme pouze o naprostém minimu. Řada ex-muslimů prožije ve strachu třeba celý život, protože si jednoduše nemohou dovolit své odpadnutí od islámu přiznat. Přiznání se k ateismu je totiž v islámském světě skutečně společenskou sebevraždou, jak dobře vystihl Habib. Zmiňme ještě případy několika dalších známých ex-muslimů. Například Waleed Al-Husseini, palestinský ateista, který za své doznání k ateismu strávil v palestinském vězení rok svého života. Poté prchl do Francie, kde založil francouzské ex-muslimské sdružení, Conseil des Ex Musulmans de France. Zajímavý je také případ dalšího Maročana, Kacema El-Ghazzaliho, který svůj lidskoprávní aktivismus uplatňoval přímo v Maroku, kde za něj byl perzekuován a kde byl adresátem (a stále je) nespočtu výhrůžek smrtí. Od roku 2011 žije ve Švýcarsku.

U Ghazzaliho se však přeci jenom na chvíli zastavme. Je totiž třeba dodat, že kampaň #exmuslimbecause podpořila i největší humanistická organizace na světě, International Humanist and Ethical Union (IHEU), které je naše české ateistické sdružení členem. Proč to zmiňuji? IHEU má totiž své zastoupení na Radě pro lidská práva při OSN, a mimochodem je to právě ex-muslimský ateista Ghazzali, kdo je zástupcem IHEU na půdě OSN. A i sám Ghazzali vyslal na svém Twitteru do světa tweet s hashtagem #exmuslimbecause:

#ExMuslimBecause I found my "salvation" in philosophy and Music but not in religion.

— Kacem El Ghazzali (@kelghazzali) November 20, 2015

Myšlenková konstrukce Tří ocásků o tom, že kampaň #exmuslimbecause je štvavou a nenávistnou kampaní, která je hodná podpory fašistů typu šéfa Národní demokracie Bartoše, má tedy poměrně značné trhliny a dá se říct, že tato konstrukce je zcela neudržitelná a nesmyslná. Troufám si naopak tvrdit, že vyjádření Tří ocásků je ze své podstaty krajně xenofobní: Tři ocásci jsou typickým produktem dnešní doby, která plodí jednoho apologeta islámu za druhým. Bohužel, tyto "moderní apologie" povětšinou nemají žádný racionální základ. Funguje to většinou tak, že za "kritiky islámu" jsou vydáváni lidé typu Vandase, Bartoše či fotbalových chuligánů, přičemž někteří jiní lidé mají tendenci se vůči těmto lidem postavit. Chyba se samozřejmě děje už zde. Racionálně uvažující člověk si domyslí, že fotbalovým chuligánům a jim podobným skutečně nejde o islám. Jde jim úplně o něco jiného. Jestliže však někdo DSSS či fotbalové chuligány začně brát jakožto reprezantanty kritiků islámu, pak se ten, kdo tak činí, zcela dobrovolně nechává zatáhnout do jejich hry a tím delegitimizuje sám sebe. Tito lidé pak jednoduše postupují tak, že se chtějí co nejostřeji vymezit vůči oněm extremistům. Tudíž fotbaloví chuligáni "kritizují islám a #nepřijímají", tak mi budeme až do poslední kapky krve islám bránit a přijímat. Proč? Jen proto, abychom se vymezili a zůstali "těmi slušnými".

Bohužel, kdo těmito žabomyšími válkami, které zdaleka nejsou přitomny pouze v České republice, ale fakticky v celé Evropě, nejvíce trpí? Ano, správně, jsou to ex-muslimové. Pro ně totiž v tomto konfliktu nezbývá místo. Pro DSSS, Bartoše a fotbalové chuligány, prizmatem nejen nové levice "reprezentanty kritiky islámu", jsou totiž ex-muslimové pořád Arabové, tudíž méně hodnotné bytosti. Ano, jaké to překvapení, těmto uskupením vůbec nejde o islám, ale o etnické, rasové a kulturní odlišnosti. Pro stoupence migrantů a islámu zase ex-muslimové představují skupinu, která by snad ani neměla existovat. Samotná existence islám kritizujících ex-muslimů je totiž něčím, s čím si dodnes oni moderní apologeti islámu neví rady. Ex-muslimští Arabové kritizující islám s podobnou razancí, jako třeba Konvička, jsou pro ně "chybou v matrixu". V jejich vidění světa je totiž kritika islámu špatná, spjatá s extremismem, xenofobií a fotbalovým chuligánstvím, ale co dělat, když jej kritizují samotní Arabové? Odpověď je jednoduchá: budeme dělat, že ex-muslimé neexistují. Co když se ale nějaká kampaň ex-muslimů dostane i přes zdi naší slonovinové věže? Jednoduché: začneme je obviňovat z toho, že jejich coming-outy jsou štvavou a nenávistnou kampaní, která si zaslouží podporu leda tak mezi fašisty.

Poslední dobou, i pod tlakem uprchlické krize, se z obrany islámu stal jakýsi fetiš určitých vrstev společnosti. Tento fetiš však, opakuji, nestojí na racionálním základě. Je vlastně pouhým akcidentálním produktem snahy vymezit se vůči xenofobům a rasistům, kterým ale o islám absolutně nejde. Obránci islámu jsou tak dnes chyceni do pasti, nastražené skutečnými rasisty a fotbalovými chuligány. Vlivem vzájemné nevraživosti a nenávisti, mezi těmito dvěma skupinami však dochází k tomu, že se xenofobního jednání dopouštějí i ti, kterým údajně xenofobie tolik leží v krku, tedy apologeti islámu. Aktuální prohlášení Tří ocásků je toho zářným příkladem. Jejich snahu o očerňovaní kampaně, která narušuje jejich černobílé vidění světa, nelze vnímat jinak, než jako křišťálově čistou ukázku xenofobie. Tři ocásci a jim podobní se bojí ex-muslimů, protože si uvědomují, že právě kritika islámu od arabských ex-muslimů je kritikou daleko silnější a daleko drtivější a pro islám fatálnější, než jakou se kdy byť jen hypoteticky může podařit vyplodit jakémukoliv Konvičkovi či Wernerovi. Tři ocásci a jim podobní tak mají, ať už vědomě ve své zaslepenosti, či nevědomě ve své neznalosti, sami daleko blíže k oněm fotbalovým chuligánům a jiným extremistům, které sami tolik kritizují, než k čemukoliv, co je jakkoliv spjato s obhajobou lidských práv. Roli obhájců lidských práv dnes plní ex-muslimové zodpovědní za kampaň #exmuslimbecause. Nikoliv pózeři od Tří ocásků.

A vzhledem k tomu, že byl tento článek především o ex-muslimech, odkáži zde závěrem, nejen pro případné čtenáře z řad Tří ocásků, na nedávný článek Petra Tomka Ex-muslimové – něco víc, než zlatý poklad na dosah ruky.

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: Xenofobní kavárna Tři Ocásci: kampaň #exmuslimbecause je štvavá a nenávistná propaganda, hodná podpory fašistů a vyšel 3.3.2016

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2016/03/03/xenofobni-kavarna-tri-ocasci-kampan-exmuslimbecause-je-stvava-a-nenavistna-propaganda-hodna-podpory-fasistu/

Autor: Jan Werner | úterý 8.3.2016 16:20 | karma článku: 37.42 | přečteno: 1973x


Další články blogera

Jan Werner

Praktiky Slušných lidí: vyhrožování, nadávky, násilí a obtěžování matky s dítětem

Tak se nám pomalu blíží komunální volby a nejinak je tomu i v naší brněnské čtvrti Bystrc. Když před lety poprvé kandidovalo hnutí Žít Brno, byl jsem od počátku jejich velkým kritikem, kterým jsem zůstal dodnes.

29.8.2018 v 7:50 | Karma článku: 35.80 | Přečteno: 5034 | Diskuse

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 36.20 | Přečteno: 2348 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.93 | Přečteno: 2140 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Renata Pospiechová

Charakteristika na dálku

Jako malý byl zřejmě hodný chlapec, poslouchal maminku, dobře se učil, rád si četl, moc kamarádů neměl. Byl ctižádostivý, zpočátku chtěl dělat radost hlavně mamince, později především sobě. Ze všech sil se snažil vyniknout.

19.10.2018 v 20:18 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 68 | Diskuse

Josef Nožička

Marek Hilšer zahájil svou senátorskou kariéru opravdu velkolepě

Senátor Marek Hilšer dal ihned po svém zvolení do horní parlamentní komory o sobě hlasitě vědět. Rázně zkritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka za jeho návštěvu Ruska.

19.10.2018 v 18:10 | Karma článku: 39.11 | Přečteno: 1238 | Diskuse

Ladislav Větvička

Tak se to robi. Nepohodlnym blogařum je třa řezat prsty

To je fajna praktyka. Už to vidim, jak by za mnu na naš konzulat ve Lvově přijeli synci z BISky a ufikli mi prst. "To maš za to, žes nehezky psal o tetce z Kroměřiža", nechali by vzkaz v datove schrance a odjeli zpatky do Praglu.

19.10.2018 v 11:55 | Karma článku: 46.71 | Přečteno: 5417 | Diskuse

Jan Dvořák

Lítý hon na nové senátory

Prekérní situace, kdy podle zvyklostí by měl být konsensuálně zvolen za předsedu Senátu člen nepočetnějšího klubu, přičemž jejich velikost je takřka vyrovnaná, vede šéfy k házení dlouhých las na nezařazené novice.

19.10.2018 v 11:09 | Karma článku: 21.48 | Přečteno: 574 | Diskuse

Jan Bartoň

Kalousek se raduje z nedůvěryhodnosti

Ačkoliv žebříček důvěryhodnosti politiků je již letitou záležitostí, přesto se najdou politici, kteří jeho výsledek jsou schopni obrátit vzhůru nohama. To nyní názorně předvedl Miroslav Kalousek.

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.36 | Přečteno: 1942 | Diskuse
Počet článků 114 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3038

Ateista, milovník přírodních věd, filosofie, black metalu a toulek přírodou. Mám rád dílo H. P. Lovecrafta či Stephena Kinga a mám rád filmy režisérů jako Ingmar Bergman, Lars von Trier a Darren Aronofsky. Jsem členem Svobodných. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 

Najdete na iDNES.cz