Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci

27. 04. 2016 8:45:00
Soud sdělil Bohu, že neexistuje, a vyznavačům náboženství, že jejich víra je "parodií a satirou, nikoliv náboženstvím".

Ačkoliv ateisté v existenci Boha nevěří, málo kdo z nás si přesto troufne říct, že s jistotou ví, že žádný ze stovek a tisícíců Bohů, které lidstvo kdy uznávalo, či snad nějaký jiný, kterého (či kterou) lidstvo doposud nikdy neuctívalo, neexistuje. Důvod? Ateisté totiž povětšinou ctí roli a hodnotu důkazu. A důkazy pro neexistenci Boha neexistují, stejně jako neexistují důkazy pro neexistenci Šmoulů, bezhlavých rytířů, draka v garáži Carla Sagana, a pro nekonečné množství dalších nadpřirozených entit. Většina ateistů tak považuje existenci Boha za krajně nepravděpodobnou, ale ctění vědeckých zásad jim brání – na rozdíl od věřících – říct něco ve smyslu: "Já na sto procent vím, že Bůh neexistuje," stejně jako si málo kdo z nás troufne tvrdit, že ví, že neexistuje některá z nekonečného množství potenciálních naadpřirozených entit (o této problematice více viz zde). Mnoho ateistických a agnostických filosofů, vědců a skeptiků v průběhu historie se však pokoušelo přednést důvody, proč je existence Boha či Bohů, jedné z onoho nekonečného množství potenciálně možných nadpřirozených entit, kterou si lidstvo z nějakého prapodivného důvodu oblíbilo, krajně nepravděpodobná. V dubnu 2016 však ze Spojených států amerických přichází zásadní informace o rozhodnutí tamního soudu, který silou soudní moci rozhodl, že Bůh neexistuje.

Soudní proces, při kterém padl onen verdikt, se odehrál v americké Nebrasce. Tamní okresní soud se totiž zabýval stížnosti vězně Stephena Cavanaugha, který si tvůj trest odpykává v Nebrasské státní věznici. Cavanaugh je dle svých vlastních slov silně věřícím člověkem, pastafariánem, a hlásí se k církvi Létajícího Špagetového Monstra. Cavanaugh si konkrétně stěžoval na to, že mu vedení věznice upírá práva, kterými disponují ostatní věřící vězni, kteří na místo špaget a masových koulí uctívají kříže a zombie. Stoupenec pastafarianismu konkrétně po vedení věznice požadoval, aby měl přístup k pastafariánské literatuře, aby si mohl objednat a nosit pastafariánské oblečení, aby se mohl jednou týdně scházet k modlitbě ve speciální místnosti (tak jako mohou uctívači chodiče po vodě) a v neposlední řadě také požadoval svaté přijímání. Náboženským oblečením měl Cavanaugh na mysli kupříkladu cedník, který pastafariáni nosí na hlavách, podobně jako některé muslimky šátky či křesťané kříže. Svatým přijímáním je pak v pastafariánské teologii myšlena chutná porce špaget s masovými koulemi. Vedení věznice však nejevilo pochopení pro náboženské menšiny, a Cavanaughovy požadavky zamítlo.

Cavanaugh se tedy rozhodl obrátit se na soud. Jak je již z titulku článku patrné, soud jeho žádost taktéž zamítl a vypracoval detailní, šestnáctistránkový dokument, ve kterém svůj rozsudek detailně popisuje a zdůvodňuje. V nálezu soud mimo jiné uvádí, že Cavanaugh uvedl, že svou víru mnohokrát veřejně deklaroval po řadu let, a také že má na svém těle několikero tetování, které na jeho víru poukazují. Odůvodnění okresního soudu v Nebrasce, který Cavanaughově žádosti odmítl vyhovět, je však z kategorie těch zcela skandálních. Když je například ve výše zmíněném dokumentu psáno o Cavanaughově víře, je dávána do uvozovek, tedy nikoliv faith, ale "faith". To je však ještě z kategorie těch menších prohřešků.

Daleko skandálnější je samotný důvod, na základě kterého soudu odmítl tomuto pastafariánovi přiznat stejná práva, jaká mají vyznavači ostatních náboženství, která jsou zastoupena mezi vězni v nebrasské věznici. Okresní soud v Nebrasce totiž rozhodnul, že pastafarianismus není náboženstvím a že tedy Bůh pastafarianismu, Létající Špagetové Monstrum, neexistuje. Soud však šel ještě dál, pastafarianismus dle něj není náboženstvím, nýbrž parodií. Dále v dokumentu pak soud pastafarianismus označuje za "humornou extrapolaci filosofického argumentu známého jako "Russellova čajová konvice". Soud v daném odůvodnění sice uvádí, že nijak nezpochybňuje Cavanaughovu víru a například na straně 10 uvádí, že se nejedná o teologickou záležitost, protože evangelium Létajícího Špagetového Monstra (o 178 stranách, které si soud očividně celé přečetl) "je zcela zjevně satirickým dílem, které se snaží pobavit a vyjádřit při tom politické stanovisko. Číst toto evangelium jako náboženskou doktrínu by se jen málo lišilo od toho, kdyby někdo za náboženství označoval jakékoliv jiné fiktivní literární dílo. Nějaký vězeň by si tak jednoduše mohl přečíst díla Vonneguta nebo Heinleina a tvrdit, že jejich knihy jsou svatými, náboženskými knihami. Jistě, jsou zde tací, kteří tvrdí – a Cavanaugh je pravděpodobně jeden z nich – že dílem fikce jsou i Bible či Korán. Není vždy jednoduché určit linii mezi tím, co náboženství je, a co už ne. Avšak linie, určující která praxe náboženská je a která nikoliv existovat musí. Soud došel k závěru, že pastafarianismus se ocitá hluboko na druhé straně oné hranice."

Odůvodnění soudu by se na první pohled – a to je třeba zdůraznit, skutečně pouze na první pohled – mohlo zdát rozumné. Zcela nepochybně by se však takové rozhodnutí dalo brát za projev urážky náboženského cítění, jelikož sami pastafariáni svoje náboženství za satiru nepovažují, což jasně deklarují na svých webových stránkách. Mnoho ateistů považuje za parodii či tu více, tu méně povedenou fantasy celou křesťanskou, abrahámovskou nebo i hinduistickou mytologii, žádný soud by však křesťanství za parodii neoznačil. Je však nutné ptát se proč? Protože má křesťanství, narozdíl od pastafarianismu, dvoutisíciletou tradici? Říká však toto časové měřítko cokoliv o pravdivosti či "kvalitě" daného náboženství? Řecký polyteismus existoval přes tisíc let, a dnes je označován za "mytologii" a za "pohádky", které se čtou dětem. Za další dva tísíce let může být situace klidně taková, že v propadlišti dějin skončí nauka o chodiči po vodě, stejně jako ostatní abrahámovské nauky, a mainstreamem se stane právě pastafarianismus.

Evidence hovořící pro pravdivost tezí pastafariánství je ohromující a často až vědecky nevyvratitelná.

Pastafariáni konkrétně na svém webu uvádějí následující: "Někteří lidé tvrdí, že pastafarianismus je čistě myšlenkovým experimentem či satirou. Tito lidé se však pletou – církev Létajícího Špagetového Monstra je zcela legitimní a opírající se o exaktní vědu. Jakákoliv podobnost našeho náboženství s humorem či satirou je čistě náhodná." Ať už si jako ateisté myslíme o existenci Létajícího Špagetového Monstra a pastafarianismu jako takovému cokoliv, jestliže má právo na existenci křesťanství, měl by ho mít i pastafarianismus. Já osobně jsem vůči pastafarianismu a vůči existenci Létajícího Špagetového Monstra stejně skeptický, jako vůči existenci abrahámovského Boha či starořeckého Poseidóna, jestliže však věřící mají nějaká práva, měli by jej mít jistě všichni věřící. Žádný soud a žádný soudce není kompetentní k tomu, aby rozhodoval o tom, které náboženství je legitimním a reálným náboženstvím, a které již nikoliv. Soudu se jako satira, humor, parodie či absurdnost jeví pastafarianismus, jiným se přesně tak jeví islám a křesťanství. Tyto osobní domněnky by však soudce neměly ovlivnit při rozhodování. Soud v Nebrasce svým rozhodnutím jednoduše znevažuje jedno partikulární náboženství, a jeho věřící pak diskriminuje a obírá na právech oproti právům, kterými disponují věřící těch náboženství, které soudce či vedení věznice považují za "pravá a reálná náboženství".

K celé věci se na svém Facebooku vyjádřili i naši kolegové z American Atheists:

Opravdu chceme, aby vláda rozhodovala o tom, co je a co není legitimním náboženstvím? Tento problém vzniká tehdy, začneme-li někomu přiznávat zvláštní zacházení či výjimky na základě náboženství. Zaslouží si je buď všichni a nebo nikdo. Nejironičtější na celém rozhodnutí soudu je ta část, kde je pastafariánské evangelium označováno za dílo fikce. Hmm...asi jako kniha, ve které nějaký frajer po smrti oživne a chodí po vodě? Zdá se nám to trochu bizarní.

Okresní soud v Nebrasce tak Bohu pastafariánů sdělil: nejsi Bůh a neexistuješ. Počítám, že bychom s tím jako ateisté neměli problém, protože pro existenci Létajícího Špagetového Monstra nebyly předloženy žádné relevantní důkazy (přestože by pastafariáni, stejně jako křesťané v případě svého Boha, tvrdili opak, a jak ukazuje obrázek výše, některé důkazy hovořící o pravdivosti pastafarianismu jsou opravdu velice silné), kdyby ovšem soud podobně (respektive stejně) přistupoval ke všem náboženstvím, bez ohledu na to, které se danému soudci zdá jako satirické a které nikoliv.

Nezbývá než doufat, že případ Létajícího Špagetového Monstra se stane soudním precedentem, a že již brzy některý americký soud sdělí i abrahámovskému Bohu, že neexistuje.

______________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: Váš Bůh neexistuje. Americký soud dospěl k přelomovému verdiktu a vyvrátil Boží existenci a vyšel 14.4.2016

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2016/04/14/vas-buh-neexistuje-americky-soud-dospel-k-prelomovemu-verdiktu-a-vyvratil-bozi-existenci-werner/

Autor: Jan Werner | středa 27.4.2016 8:45 | karma článku: 27.01 | přečteno: 1811x


Další články blogera

Jan Werner

Praktiky Slušných lidí: vyhrožování, nadávky, násilí a obtěžování matky s dítětem

Tak se nám pomalu blíží komunální volby a nejinak je tomu i v naší brněnské čtvrti Bystrc. Když před lety poprvé kandidovalo hnutí Žít Brno, byl jsem od počátku jejich velkým kritikem, kterým jsem zůstal dodnes.

29.8.2018 v 7:50 | Karma článku: 35.80 | Přečteno: 5034 | Diskuse

Jan Werner

Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

31.8.2017 v 15:22 | Karma článku: 36.20 | Přečteno: 2348 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.93 | Přečteno: 2140 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Renata Pospiechová

Charakteristika na dálku

Jako malý byl zřejmě hodný chlapec, poslouchal maminku, dobře se učil, rád si četl, moc kamarádů neměl. Byl ctižádostivý, zpočátku chtěl dělat radost hlavně mamince, později především sobě. Ze všech sil se snažil vyniknout.

19.10.2018 v 20:18 | Karma článku: 5.27 | Přečteno: 124 | Diskuse

Josef Nožička

Marek Hilšer zahájil svou senátorskou kariéru opravdu velkolepě

Senátor Marek Hilšer dal ihned po svém zvolení do horní parlamentní komory o sobě hlasitě vědět. Rázně zkritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka za jeho návštěvu Ruska.

19.10.2018 v 18:10 | Karma článku: 40.19 | Přečteno: 1377 | Diskuse

Ladislav Větvička

Tak se to robi. Nepohodlnym blogařum je třa řezat prsty

To je fajna praktyka. Už to vidim, jak by za mnu na naš konzulat ve Lvově přijeli synci z BISky a ufikli mi prst. "To maš za to, žes nehezky psal o tetce z Kroměřiža", nechali by vzkaz v datove schrance a odjeli zpatky do Praglu.

19.10.2018 v 11:55 | Karma článku: 46.89 | Přečteno: 5839 | Diskuse

Jan Dvořák

Lítý hon na nové senátory

Prekérní situace, kdy podle zvyklostí by měl být konsensuálně zvolen za předsedu Senátu člen nepočetnějšího klubu, přičemž jejich velikost je takřka vyrovnaná, vede šéfy k házení dlouhých las na nezařazené novice.

19.10.2018 v 11:09 | Karma článku: 21.66 | Přečteno: 578 | Diskuse

Jan Bartoň

Kalousek se raduje z nedůvěryhodnosti

Ačkoliv žebříček důvěryhodnosti politiků je již letitou záležitostí, přesto se najdou politici, kteří jeho výsledek jsou schopni obrátit vzhůru nohama. To nyní názorně předvedl Miroslav Kalousek.

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.46 | Přečteno: 1958 | Diskuse
Počet článků 114 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3038

Ateista, milovník přírodních věd, filosofie, black metalu a toulek přírodou. Mám rád dílo H. P. Lovecrafta či Stephena Kinga a mám rád filmy režisérů jako Ingmar Bergman, Lars von Trier a Darren Aronofsky. Jsem členem Svobodných. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 

Najdete na iDNES.cz