Hon na ateisty v Malajsii započal. Pro ateisty zde není místo, tvrdí muslimský ministr

31. 08. 2017 15:22:52
Malajský ministr vyzývá k tomu, že by malajští ateisté měli být "pronásledováni a loveni". Malajský premiér zároveň prohlašuje, že "Malajsie nebude tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů".

Možná i Vy znáte mezinárodní organizaci Atheist Republic. Tato ateistická organizace byla v roce 2012 založena íránským ex-muslimem a ateistou, Arminem Navabim. A podíváme-li se na všechny ateistické stránky a skupiny na Facebooku, Atheist Republic je tou suverénně nejpočetnější: stránku této organizace, sdružující ateisty po celém světě, lajklo už více než 1,7 milionu uživatelů. V uzavřené skupině, kde se často můžeme setkávat se svědectvími ateistů ze zemí, ve kterých musí svou nevíru tajit, se pak nachází takřka 80 tisíc uživatelů. Hlavním záměrem Atheist Republic je právě sdružování ateistů, tím spíše pak v zemích, kde jim politické a společenské okolnosti příliš nepřejí. Atheist Republic je platformou, skrze kterou se mohou spojit například ateisté žijící v zemích jako Nigérie, Alžírsko, Kuvajt či Malajsie, kteří by se jinak neměli jak kontaktovat, ba co více, ani by o sobě nevěděli. Fotkou z jednoho takového setkání z posledně jmenované země, tedy z Malajsie, se v uplynulých dnech rozjel velmi nepříjemný a nebezpečný řetězec událostí, na jehož konci jsou novinové titulky o nutnosti zastavení ateistů, a výzvy malajských vládních představitelů k zahájení honu na ateisty. V Malajsii jde skutečně do tuhého.

Vše odstartovala tato fotka, publikovaná 2. srpna na facebookové stránce Atheist Republic:

Fotka malajských ateistů se po sociálních sítích začala rychle šířit, a výsledkem byla lavina nenávistných komentářů ze strany malajských muslimů, vyzývajících k potrestání ateistů. Podle malajských muslimů totiž v Malajsii člověk musí věřit v Boha, a jak jeden z nich uvedl v diskusi pod inkriminovanou fotkou: v Malajsii funguje svoboda náboženství, nikoliv svoboda ateismu. Malajští muslimové navíc pojali podezření, že někteří z malajských ateistů zachycených na fotce jsou ve skutečnosti odpadlíci od islámu. A ti by se samozřejmě měli, v souladu s islámským právem, popravit. Tedy, pochopitelně až poté, co jim bude věnována třídenní lhůta, během které budou moci svoje zřeknutí se islámu vzít zpět.

Že je islám ateofobním náboženstvím, a že tedy lze od jeho vyznavačů, muslimů, čekat ateofobní komentáře, požadující vypořádání se s bězvěrci, to není ničím překvapivým. Ostatně, komentáře malajských muslimů vůči ateistům se ve své podstatě nijak neliší od komentářů muslimů egyptských, saúdskoarabských, pákistánských čí bangladéšských. Islám možná není "jen jeden", islám možná není "monolit", jak se nám někteří snaží vštěpovat, faktem však zůstává, že nenávist vůči ateistům, agnostikům a apostatům spojuje všechny verze islámu od Západní Sahary až právě po Malajsii a Indonésii.

Jak jsem již uvedl na začátku, fotku ze setkání malajských ateistů v Kuala Lumpur od začátku doprovázejí nejen nenávistné komentáře malajských muslimů, nýbrž i zvláště tvrdá vyjádření představitelů malajské vlády. Ještě než se na tato vyjádření detailněji podíváme, řekněme si něco málo o současné malajské vládě a jejím premiérovi. V Malajsii již od roku 2009 premiérem Najib Razak, jehož vláda je značně anti-sekulární. Během svého "panování" se Razak a řada členů jeho kabinetu dopustila mnoha nesnášenlivých výroků na adresu sekularismu a nevěřících. Kupříkladu v roce 2014 Razak uvedl, že „humanismus a sekularismus, stejně jako liberalismus, představují nebezpečí pro islám, stejně jako pro stát. Nebudeme tolerovat jakékoliv požadavky na odpadnutí od islámu ze strany muslimů." Jestliže tedy Malajsii již takřka deset let vládne premiér s takovými názory, jistě si dokážete představit, jaké klima tam asi musí panovat pro tamní ateisty, agnostiky a odpadlíky od islámu.

Po zveřejnění fotky z kualalumpurského setkání malajských ateistů se nejen malajský internet, ale i facebooková stránka Atheist Republic, začali plnit komentáři malajských muslimů, kteří požadovali potrestání ateistů. Jak vyplývá z vyjádření mnoha muslimů v komentářích, dle jejich názoru člověk v Malajsii musí věřit v Boha a jiná alternativa neexistuje. Vzhledem k tomu, že fotka vyvolala značný rozruch, všimli si jí i představitelé malajské vlády. Samotná fotka malajských ateistů by až tak velký problém nepředstavovala, nicméně začali se ozývat hlasy, že na fotce jsou i muslimové, respektive odpadlíci od islámu – a něco takového by bylo nepřípustné. Proces "odpadnutí od islámu" je sice v Malajsii teoreticky právně možný, avšak velice zdlouhavý a bez garance úspěchu. A pokud apostasi nepotvrdí malajský soud, rozhodující na základě práva šaría, oficiálně jste stále muslimem. A podle mnohých se na fotce malajských ateistů vyskytovala řada právě takových "muslimů".

Malajská vláda se tedy jala vyšetřování, zdali někteří z ateistů na fotce nejsou ve skutečnosti muslimové.

Malajsie, která je federativní konstituční monarchií, sice sama o sobě odpadnutí od islámu ve svém trestním zákoníku nekriminalizuje, avšak malajská ústava uděluje jednotlivým státům pravomoc vytvářet a prosazovat zákony týkající se islámských záležitostí a muslimské komunity. Zatímco malajské státy Perak, Malacca, Sabah a Pahang trestají odpadnutí muslimů od víry "pouze" vězením, státy Kelantan a Terengganu trestají odpadnutí od islámu trestem nejvyšším, tedy trestem smrti. V těchto státech je apostase definována jako "konverze z islámu na jinou náboženskou víru" (s ateismem se vůbec nepočítá). Apostase od islámu však v Malajsii není "jen tak". Proces odpadnutí od islámu se již řídí federálními, celomalajskými zákony. A ty nařizují, že každý, kdo chce odpadnout od islámu, musí nejdříve získat svolení šariatského soudu. Šariatský soud však nejen že přání daného – v té době ještě stále – muslima nemusí vyhovět, může jej za pokus o odpadnutí rovnou potrestat. Samotný pokus o opuštění islámu je tak v Malajsii velmi riskantním podnikem s krajně nejistým výsledkem. Jak celý proces apostase od islámu v Malajsii vypadá, nám pěkně shrnuje infografika serveru The Malay Mail:

Dodám, že v případě, kdy chce vyznavač nějakého jiného náboženství konvertovat k islámu, žádný ekvivalentní proces se nekoná. V některých malajských státech zákony dokonce umožňují, aby jeden z rodičů "konvertoval" své dítě k islámu, a to bez nutnosti souhlasu (respektive i přes jeho nesouhlas) druhého z rodičů. Stejně tak odpadnutí od jiných náboženství není v Malajsii trestné, kriminalizováno je pouze odpadnutí od muslimské věrouky.

Co se týče proti-rouhačských zákonů a zákonů kriminalizujících kritiku náboženství, ty v Malajsii samozřejmě taktéž najdeme. Články 295-298A malajského trestního zákoníku kriminalizují "proti-náboženské akty" a "urážky náboženství". Horní hranicí při trestání těchto prohřešků vůči malajským zákonům jsou až tři roky vězení, v ostatních případech hrozí pokuta ve výši zhruba jednoho tisíce amerických dolarů.

Odkud se tato nepřekonatelná nenávist muslimů vůči nevěřícím a apostatům bere, vysvětluje velmi dobře Miloš Mendel ve své knize Džihád: Islámské koncepce šíření víry:

Rozpor dobra a zla má v lidské společnosti povahu trvalého a nevyhnutelného střetu mezi muslimy a "ostatními". Nevyhnutelnost střetu je dána povinností muslima konat dobro a aktivně se podílet na přemáhání zla, přičemž obojí musí vést k upevňování a šíření víry. "Ostatní" jsou všichni, kteří programově nežijí v souladu s islámem, protože podmínky, do nichž se na tomto světě narodili, jim neumožňují kráčet po přímé stezce. Mezi nevěřícími jsou na tom nejlépe ti, kteří poznali předešlá Písma – židé a křesťané, případně sabejci a do jisté míry zoroastrovci. Ti, kteří Boha vůbec nepoznali nebo ho odmítají (polyteisté, ateisté), se vyřazují z lidského společenství, jsou nositeli zla a zaslouží trest. Nejhůře jsou na tom bývalí muslimové, kteří s plným vědomím svého činu od islámu ustoupili – odpadlíci.

Malajská vláda tedy v souladu se zákony začala vyšetřovat, zdali se na setkání Atheist Republic nevyskytoval nějaký muslim či "nelegální odpadlík od islámu". Náměstek ministra, Asyraf Wajdi Dusuki, nejprve za malajskou vládu vydal prohlášení, že vláda bude prošetřovat, zdali se do "kualalumpurského ateistického klubu" nepřidali nějací muslimové. "Pokud bude prokázáno, že se muslimové účastnili ateistických aktivit, které mohly ovlivnit jejich víru, budou podniknuty patřičné kroky," informoval Dusuki média. "Vůči apostatům musíme použít měkký přístup. Možná jsou to jen ignoranti, kteří neví, v čem spočívá pravý islám. Musíme je v těchto otázkách dovzdělat," dodal Dusuki.

Zhruba dva dny po Dusukiho prohlášení však zašla malajská vláda ještě dále: veškerá dřívější anti-sekulární vyjádření premiéra Razaka trumfnul jeden z jeho dlouhodobých ministrů a člen vládního užšího vnitřního kruhu, Shahidan Kassim. Ten je členem Razakova kabinetu od roku 2013, a svou ateofobní dikcí nepochybně dělá panu premiérovi velkou radost. Od slov o tom, že je třeba identifikovat "muslimy v řadách ateistů" totiž přešel k tomu, že je třeba stíhat přímo ateisty. Kassim pro média uvedl, že ateisté v Malajsii by měli být "pronásledováni a uloveni" ("I suggest we hunt them down, until the end".), protože porušili naše náboženské zákony". Kassim vysvětluje, že "tato země je náboženskou zemí. Máme tu islám a máme tu ostatní náboženství: křesťanství, buddhismus, konfucianismus a hinduismus. Nemáme ty, kteří nemají náboženství." Kassim se odkazuje také k malajské ústavě, která na ateismus a ateisty (natožpak třeba na agnostiky) vůbec nepamatuje: "I malajská ústava říká, že islám je náboženstvím naší federace a je rovněž umožněno mírumilovně praktikovat ostatní náboženství. Neříká ale nic o ateismu."

Malajský ministr dále v televizním přenosu poprosil média, aby pomohla s identifikací malajských ateistických skupin a osob z inkriminované fotky ze setkání Atheist Republic. Podle Kassima je třeba "přivést tyto lidi na správnou cestu", tudíž je třeba je nejprve idenfitikovat, aby jim vůbec bylo možné pomoci. Kassim také připojil svou vlastní teorii o tom, proč by se vůbec někdo stával ateistou: "Pokud jsou muslimové, ve skutečnosti nechtějí být ateisty, pouze mají nedostatek znalostí o náboženství. Nedostatečné náboženské vzdělání je přivedlo na toto zcestí." Závěrem Kassim připomněl, že v posmrtném životě budou Malajci dotazováni, zdali jim náboženství dostatečně vysvětlili. Na celou Kassimovu řeč se můžete podívat v přiloženém videu.

A nyní přichází to nejhorší: Z Kassimovi strany nešlo pouze o nějaké rétorické cvičení, jelikož někteří malajští ateisté, zachycení na fotce ze setkání, jsou již skutečně vyšetřováni.

Armin Navabi, zakladatel Atheist Republic, je situací v Malajsii pochopitelně zděšen: "Jednají s nimi jako s kriminálníky. Komu ubližují tím, že se spolu soukromě setkávají?," ptá se Navabi. I jemu samotnému je vyhrožováno smrtí, avšak na to je již zvyklý. Po nedávných událostech v Malajsii se však výhrůžky zintenzivnily a malajští muslimové vyzývají k tomu, že by se Navabimu měla stít hlava.

K situaci ve své zemi vydala obsáhlé prohlášení i malajská pobočka Atheist Republic: "Mnoho muslimů, kteří se rozhodli konvertovat či opustit islám, dostává výhrůžky smrtí. Mnoho z nás proto musí žít "dvojí život", aby naše identity nebyly prozrazeny. Pokud v Malajsii existuje nějaká fobie, kterou pociťujeme, není to islamofobie, nýbrž "apostatofobie", strach z apostatů, odpadlíků od islámu," píše se mimo jiné v prohlášení.

Kvůli nechtěné pozornosti, které se dostalo kualalumpurské pobočce Atheist Republic, se cílem taktéž nechtěné pozornosti staly i další pobočky Atheist Republic v regionu, především pak ty v Indonésii. Jak vidíte z obrázku pod tímto odstavcem, například pobočka v indonéské Jakartě již musela přijmout předběžná opatření, protože "teisté objevili existenci jejich tajné skupiny".

Závěrem se podívejme na reakce malajských muslimů na sociálních sítích. Jejich nenávist k ateistům a apostatům je prakticky neodlišitelná od té, kterou si v sobě pěstují muslimové ze Saůdské Arábie či z Pákistánu. Uvedu zde několik málo českých překladů, zbytek si můžete přečíst v anglickém překladu díky práci Ali Rizviho a Armina Navabiho:

Jejich vůdce je Íránec. Měla by mu být setnuta hlava.

Podle islámského práva by měli být apostaté potrestáni stětím hlavy. Odpadlíkovi by mělo být dáno několik dnů, aby svého činu litoval a vzal jej zpět. Pokud by toto bylo uplatňováno, nikdo by si nedovolil od islámu odejít.

Je lepší být jako vrah oběšen na šibenici, než zemřít jako odpadlík!

Pokud do tří dnů od apostase nevezme odpadlík své rozhodnutí zpět, jeho krev je halal a měl by být poražen.

Tito lidé jsou jako jed. Proto islám nařizuje zabíjet apostaty.

Za časů Proroka by již byli zabiti.

Náboženské autority by měly pochytat tyto liberály. Tito lidé zašli příliš daleko.

Pokud je to pravda a lidé na fotce jsou apostaté, proč ještě nebyli pozavíráni? Proti odpadlíkům máme v Malajsii zákony.

___________________________________________________________________

Původní celý název článku zní: Hon na ateisty v Malajsii započal. Odpadlíci od islámu jsou určeni k porážce, jejich krev je halal, zní od tamních muslimů a vyšel 14.8.2017

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky, www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2017/08/14/hon-na-ateisty-v-malajsii-zapocal-odpadlici-od-islamu-jsou-urceni-k-porazce-jejich-krev-je-halal-zni-od-tamnich-muslimu/

Autor: Jan Werner | čtvrtek 31.8.2017 15:22 | karma článku: 36.20 | přečteno: 2348x


Další články blogera

Jan Werner

Praktiky Slušných lidí: vyhrožování, nadávky, násilí a obtěžování matky s dítětem

Tak se nám pomalu blíží komunální volby a nejinak je tomu i v naší brněnské čtvrti Bystrc. Když před lety poprvé kandidovalo hnutí Žít Brno, byl jsem od počátku jejich velkým kritikem, kterým jsem zůstal dodnes.

29.8.2018 v 7:50 | Karma článku: 35.80 | Přečteno: 5034 | Diskuse

Jan Werner

Kacem El Ghazzali: Islám není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku a nesnášenlivosti

Marocký ateista a lidskoprávní aktivista Ghazzali tvrdí, že islám dnes, tak jak je zakotven ve většině muslimských zemích a v myslích většiny muslimů, není náboženstvím míru, ale náboženstvím útlaku, nesnášenlivosti a netolerance.

3.6.2016 v 8:16 | Karma článku: 37.93 | Přečteno: 2140 | Diskuse

Jan Werner

Je Suis Omar Mohammed Batawil

17letý jemenský volnomyšlenkář byl obviněn z ateismu a kritiky náboženství, poté unesen a následně zastřelen.

26.5.2016 v 8:18 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1061 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Renata Pospiechová

Charakteristika na dálku

Jako malý byl zřejmě hodný chlapec, poslouchal maminku, dobře se učil, rád si četl, moc kamarádů neměl. Byl ctižádostivý, zpočátku chtěl dělat radost hlavně mamince, později především sobě. Ze všech sil se snažil vyniknout.

19.10.2018 v 20:18 | Karma článku: 5.27 | Přečteno: 124 | Diskuse

Josef Nožička

Marek Hilšer zahájil svou senátorskou kariéru opravdu velkolepě

Senátor Marek Hilšer dal ihned po svém zvolení do horní parlamentní komory o sobě hlasitě vědět. Rázně zkritizoval předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka za jeho návštěvu Ruska.

19.10.2018 v 18:10 | Karma článku: 40.13 | Přečteno: 1377 | Diskuse

Ladislav Větvička

Tak se to robi. Nepohodlnym blogařum je třa řezat prsty

To je fajna praktyka. Už to vidim, jak by za mnu na naš konzulat ve Lvově přijeli synci z BISky a ufikli mi prst. "To maš za to, žes nehezky psal o tetce z Kroměřiža", nechali by vzkaz v datove schrance a odjeli zpatky do Praglu.

19.10.2018 v 11:55 | Karma článku: 46.88 | Přečteno: 5839 | Diskuse

Jan Dvořák

Lítý hon na nové senátory

Prekérní situace, kdy podle zvyklostí by měl být konsensuálně zvolen za předsedu Senátu člen nepočetnějšího klubu, přičemž jejich velikost je takřka vyrovnaná, vede šéfy k házení dlouhých las na nezařazené novice.

19.10.2018 v 11:09 | Karma článku: 21.66 | Přečteno: 578 | Diskuse

Jan Bartoň

Kalousek se raduje z nedůvěryhodnosti

Ačkoliv žebříček důvěryhodnosti politiků je již letitou záležitostí, přesto se najdou politici, kteří jeho výsledek jsou schopni obrátit vzhůru nohama. To nyní názorně předvedl Miroslav Kalousek.

19.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.46 | Přečteno: 1958 | Diskuse
Počet článků 114 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3038

Ateista, milovník přírodních věd, filosofie, black metalu a toulek přírodou. Mám rád dílo H. P. Lovecrafta či Stephena Kinga a mám rád filmy režisérů jako Ingmar Bergman, Lars von Trier a Darren Aronofsky. Jsem členem Svobodných. Doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filosofie FF MU. www.ateiste.cz

 

Najdete na iDNES.cz